IniciActualitat › Sant Cugat del Vallès compra 100 monitors, ...

Sant Cugat del Vallès compra 100 monitors, sis portàtils i serveis d’assessoria tècnica fent ús de la central de compres de l’ACM

13 juny de 2019

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’aposta amb força per l’Acord marc d’equips informàtics de la Central de Compres de l’ACM i s’adquireixen 100 monitors, sis portàtils i serveis d’assessoria tècnica.

Aquest servei es pot utilitzar mitjançant compra o rènting, i s’ofereixen equips informàtics que s’adapten a les necessitats dels ens locals: PC’s de sobretaula, portàtils, iMAC’s, servidors, tauletes tàctils, projectors i solucions multiconferència. A més, es poden adquirir accessoris per complimentar les prestacions de l’equip.

La Central de Compres de l’ACM ofereix serveis adaptats a les necessitats dels diversos ens locals beneficiaris dels acords marcs: ajuntaments, consells comarcals, diputacions, consorcis, mancomunitats, organismes autònoms, societats municipals, etc. Aquestes prestacions es fonamenten en la més estricta seguretat jurídica i des de la transparència en la tramitació, estalviant tràmits administratius i a nivell econòmic a través d’economies d’escala, i tot això des del foment de polítiques de sostenibilitat.

Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, ja utilitza alguns dels serveis que s’ofereixen a través de la Central de Compres del món local de l’ACM: subministrament de paper, on el reciclat és entre un 5,5 i un 17,5% més econòmic que el paper verge; assegurances, amb sis pòlisses i servei de mediació; i vehicles elèctrics, híbrids i de benzina des de l’Acord marc de mobilitat sostenible.

Localització