IniciActualitat › Sant Joan de Vilatorrada contracta el manten...

Sant Joan de Vilatorrada contracta el manteniment de 988 llumeneres LED i 630 no LED

08 gener de 2020

L’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada aposta pel manteniment de l’enllumenat públic que ofereix l’Acord marc d’eficiència energètica i el contracta per 988 llumeneres LED i 630 no LED durant 2 anys.

El manteniment de llumeneres s’inclou en el lot 3 d’aquest Acord marc, on s’han confeccionat 23 lots territorials essent adjudicats cadascun d’ells a una empresa. En el cas de la comarca del Bages, on està situat Sant Joan de Vilatorrada, és Boquet l’empresa responsable del manteniment. A més, aquest lot ofereix la possibilitat d’instal·lar enllumenat dins la zona delimitada pel contracte amb un preu per llumenera LED i columna determinats, models que es podran escollir entre els presentats al subtlot 2.1 de subministrament d’aquests elements.

Sant Joan de Vilatorrada suma amb aquesta contractació una més a les que ja disposa a través de la central de compres de l’ACM. A més dels subministraments de gas, paper i electricitat, té contractades pòlisses d’assegurances, equips informàtics, desfibril·ladors i vehicles.

Localització