IniciActualitat › Segona i darrera pròrroga del servei i subm...

Segona i darrera pròrroga del servei i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic

12 abril de 2022

Els contractes de l’acord marc d’enllumenat públic LED es prorroguen per darrer any a partir del 27 de maig d’enguany i fins al 27 de maig de 2023.

Al llarg d’aquests tres anys de vigència del contracte, un total de 259 entitats (248 ajuntaments, 2 consells comarcals i 9 ens dependents), han contractat algun dels lots disponibles.

Els lots són els següents:
 

 • Lot 1. Diagnòstic i auditoria energètica de l’enllumenat públic, amb sublots provincials.
   
 • Lot 2.1 Subministrament de llumeneres de tecnologia LED. Es poden adquirir també columnes i punts de llum fotovoltaics, que ofereixen un total de cinc empreses.
   
 • Lot 2.2 i 2.3 Subministrament i instal·lació; i subministrament, instal·lació i manteniment. Per a aquests dos lots s’han fet 23 sublots territorials on s’han agrupat comarques i que s’han adjudicat a una empresa cadascun d’ells.
   
 • Lot 3. Manteniment de punts de llum i/o instal·lació. A banda del manteniment de punts de llum, tant LED com no LED, es permet poder instal·lar puntualment enllumenat públic que es podrà escollir entre els adjudicataris del lot 2.1. Per a aquest lot també hi ha 23 sublots territorials.
   
 • Lot 4. Contractes d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Es pot demanar oferta a tots els adjudicataris del lot, que ofereixen aquests contractes mitjançant el subministrament, instal·lació i manteniment integral de l’enllumenat públic, amb o sense estalvis.

Podeu consultar tota la informació a través de la nostra pàgina web: APARTAT ENLLUMENAT PÚBLIC LED

Per a més informació sobre aquest Acord marc, contacteu amb l’oficina de gestió de contractes de l’ACM al telèfon 934 961 616 (extensió 239), o a l’adreça de correu electrònic centraldecompres@acm.cat.