IniciActualitat › Segona pròrroga del contracte de subministr...

Segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric

segona_prorroga_contracte_electricitat_acm
23 maig de 2023

El proper 1 de juliol de 2023, entrarà en vigor la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 100% renovable, disponible per als ens locals adherits a la Central de Compres de l'ACM. Durant aquest mes de juny, caldrà que les entitats locals interessades a seguir dins el contracte elèctric de l’ACM s’adhereixin a la segona pròrroga. Per facilitar l’adhesió s’ha elaborat el model d’adhesió.

Després de la primera pròrroga del contracte, les modificacions efectuades fa un any, per les quals es va passar d’una actualització anual a actualitzacions trimestrals, han donat els resultats esperats. La primera actualització trimestral va suposar un increment molt elevat del preu (35%) mentre que les dues següents van suposar situar els preus per sota del valor inicial en un 6 % i posteriorment en un 33 %.

L’actualització que es realitzarà coincidint amb aquesta segona pròrroga s’estima que situarà els preus un 45 % per sota del preu establert a inici del contracte. La gràfica següent mostra el resultat de les actualitzacions trimestrals que han permès anar recollint la baixada de preus que des d’inici d’aquest any 2023 s’ha produït en els mercats energètics.

La pròrroga s’ha executat amb la prevenció de poder licitar un nou contracte si es considera que els preus de l’electricitat són millorables. És per aquesta raó que la vigència de 12 mesos de la pròrroga s’ha condicionat de manera que s’esgotarà en el mateix moment de disposar d’un altre contracte que el substitueixi.

Aquest any ha estat un any de preus de l’energia elèctrica molt alts a conseqüència de la dinàmica dels mercats energètics que va portar el preu de l’energia elèctrica durant el mes de setembre del 2022 als preus mes alts mai abans assolits. Tot i els preus molt alts, el contracte d’energia elèctrica no s’ha allunyat gaire dels preus mes avantatjosos.  Ens plau poder dir, encara avui, que una entitat adherida des del 2013 al contracte elèctric de l’ACM porta acumulat un estalvi mig anual del 8 % respecte el preu voluntari del petit consumidor (PVPC).  

Recordem que el contracte prorrogat ofereix electricitat 100 % renovables per les tarifes 2.0TD, 3.0TD i 6.1TD, de les quals les dos primeres, que corresponen a la baixa tensió, estan adjudicades a l’empresa Endesa Energia SAU i l’última d’alta tensió adjudicada a Iberdrola Clientes SA.

  • Consulta el contracte de subministrament elèctric AQUÍ

Us recordem que teniu a la vostra disposició el Catàleg complet de productes i serveis que ofereix la Central de Compres i que constantment es va actualitzant. El podeu consultar AQUÍ.