IniciActualitat › Sessions formatives perquè els ens locals p...

Sessions formatives perquè els ens locals puguin complir la Llei de Transparència

05 novembre de 2015

L'1 de gener de 2016 entra en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Els ens locals hauran d’adoptar, entre d’altres, mesures perquè la informació subjecta al règim de transparència es faci pública als seus llocs web d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable. 

Per tal que tots els ens locals puguin complir amb les obligacions imposades per l’esmentada llei, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’ACM, l’FMC, les quatre diputacions i  el Comissionat per la Transparència organitzem, conjuntament, accions formatives pràctiques orientades a explicar quins són els recursos i serveis que els ofereix el servei de Transparència del Consorci AOC.
 
Els objectius de l'activitat són: conèixer les obligacions legals de transparència, conèixer el servei de Transparència del Consorci AOC i el suport organitzatiu, jurídic i tècnic de què disposen els ens locals per complir amb les obligacions establertes per la llei.
 
Les sessions són:

Barcelona: 19 de novembre de 2015 (de 9 a 14 hores)  Programa - Inscripció

- Lleida: 23 de novembre de 2015 (de 9 a 14 hores)  Programa - Inscripció

- Terres de l'Ebre: 25 de novembre de 2015 (de 9 a 14 hores)  Programa - Inscripció

- Tarragona: 30 de novembre de 2015 (de 9 a 14 hores)  Programa - Inscripció

- Girona: 2 de desembre de 2015 (de 9 a 14 hores)  Programa - Inscripció