IniciActualitat › Signem amb Empresa i Treball i agents econò...

Signem amb Empresa i Treball i agents econòmics i socials l'acord de concertació territorial per impulsar les polítiques d'ocupació a Catalunya

21 novembre de 2022

L'Associació Catalana de Municips (ACM) ha signat aquest dilluns 21 de novembre, amb el departament d’Empresa i Treball, CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC, i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’acord marc per impulsar les polítiques actives d’ocupació a Catalunya mitjançant la concertació territorial. La secretària general de l'ACM, Joana Ortega, ha estat present a la signatura i ha destacat que "les polítiques actives d’ocupació només tindran èxit si es fan des de la proximitat, tenint en compte les realitats dels pobles i ciutats, i amb la concertació i el diàleg social". I ha destacat que l'acord de concertació territorial té "una mirada des de l'espai local, des del quilòmetre zero".

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha destacat que “aquest acord és un gran avenç perquè permet canviar el disseny de les polítiques d’ocupació, fer-les des del territori i amb diàleg social”.

La concertació territorial implica que les parts s’hauran de posar d’acord per identificar les necessitats de cada territori i, de manera consensuada, determinar els objectius, els serveis, el programes i les accions que són prioritàries per portar-los a terme, la qual cosa dinamitzarà el territori i beneficiarà les persones i les empreses. L’acord també significa un canvi en el model d’implementació de les polítiques actives d’ocupació per part del SOC atès que, a partir de l’aplicació de l’acord, seran les entitats del territori les que concertaran i lideraran les estratègies territorials. A més, el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes per desenvolupar les polítiques d’ocupació, assegurarà la coordinació de tots els recursos, que es veuran optimizats evitant duplicitats en el territori, i permetran millorar les limitacions temporals dels programes i la dependència pressupostària.

L'àmbit territorial de referència de la concertació territorial és la comarca i es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o àmbits diferents de la comarca, sempre que se'n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

Les estratègies territorials seran elaborades en el marc dels espais de concertació territorial, on els agents que hi participen les implementaran per adequar els serveis i els programes ocupacionals a les necessitats del territori. Podran concertar una estratègia territorial les administracions locals; les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya; i altres agents institucionals o actors rellevants arrelats al territori d’actuació. L’entitat representant de l’estratègia territorial haurà de ser una administració local

L’estratègia haurà de ser presentada davant del SOC perquè sigui reconeguda. Prèviament, requereix l’acord del territori i un pla estratègic amb una diagnosi, planificació consensuades i els serveis i programes ocupacionals que es portaran a terme.

Les estratègies territorials seran finançades mitjançant un contracte programa que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC, integrat pel Govern, les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya i les entitats munipalistes ACM i FMC.

El contracte programa és una eina de cooperació, col·laboració i coordinació que permet establir una relació equilibrada entre el SOC i les administracions locals, que són les que actuaran com a entitat representant en la planificació, gestió, prestació i implementació de les polítiques actives d’ocupació en el territori, mitjançant l’establiment d’accions, obligacions i competències per cadascuna de les parts.

Els serveis ocupacionals que integraran el contracte programa seran l’orientació professional; la gestió de la col·locació; la qualificació professional; el foment de l’ocupació; l’atenció a les empreses; la promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació; el foment de l’emprenedoria; i la mobilitat geogràfica.