IniciActualitat › Tots els municipis de més de 5.000 habitant...

Tots els municipis de més de 5.000 habitants ja són usuaris de la Central de Compres de l'ACM

02 octubre de 2019

Un total de 1.192 ens són usuaris d'alguns dels productes i serveis que ofereix la Central de Compres del món local. Entre aquests destaquen 824 ajuntaments, 40 consells comarcals i les 4 diputacions. Cal subratllar el creixement que darrerament han tingut els ens dependents entre els usuaris de la Central de Compres. En concret, ja en són 323, les entitats dependents d’ajuntaments i/o consells comarcals que utilitzen els serveis de compra agregada.  

La Central de Compres del món local va néixer amb l’objectiu que el municipis més petits poguessin comprar béns i serveis en les mateixes condicions tècniques i econòmiques que els més grans. L’equitat dels serveis de la Central de Compres entre tots els municipis independentment de la seva dimensió ha guiat el seu desenvolupament sustentant-se en tres eixos bàsics: l’estalvi econòmic, la simplicitat en el procediment de compra i la seguretat jurídica en la contractació.

És així com a dia d’avui, tot i ser un projecte pensat pels municipis més petits, tenim la satisfacció que els municipis més grans en fan un ús continuat i creixent, fent encara més eficient el funcionament de la Central de Compres. Tots els municipis de més de 5000 habitants són usuaris de la Central de Compres del Món local.

L’any 2015 la Central de Compres va iniciar la incorporació dels criteris mediambientals en les seves licitacions. Energia 100 % verda, vehicles elèctrics i híbrids o paper reciclat... han estat exemples de la incorporació de la sostenibilitat en els nostres serveis de compra agregada. L’efecte multiplicador que la Central de Compres exerceix, estenent-ho al conjunt de tots els ens locals usuaris ens permet presentar-nos com un instrument extraordinàriament vàlid pels ens locals en el compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Actualment són 14 els serveis adjudicats que poden adquirir els diversos ajuntaments, consells comarcals, diputacions i ens dependents.

El futur de la Central de Compres passa per seguir atents a les necessitats expressades pels ens locals i en aquest sentit pren especial rellevància la preservació de la indústria local i la introducció de clàusules socials en la contractació. Per tant, continuarem donant resposta a les necessitats de les Pimes per evitar que quedin fora del procés de contractació, intensificant els lots territorials, reduint els requeriments de solvència econòmica i fins i tot renunciant a licitar aquells serveis que es presten des de la més estricte proximitat. Pel que fa a la introducció dels criteris socials hem de donar continuïtat a les clàusules recentment introduïdes de control del compliment de les condicions laborals en les plantes de producció dels equips adjudicats i incorporar altres aspectes que permetin avançar en una contractació socialment més responsable.