IniciActualitat › Vallirana es converteix en el vuitantè ens ...

Vallirana es converteix en el vuitantè ens adherit a l’Acord marc de vídeoactes

12 desembre de 2019

Vallirana contracta el servei de videoactes i es converteix en el vuitantè ens local que s’adhereix a aquest Acord marc. Aquest municipi del Baix Llobregat ha contractat el sistema de videoacta, la retransmissió de la sessió i accessoris del sistema. A més, ha optat pel rènting per tal de comptar amb el manteniment i l’allotjament del sistema.

Aquest sistema de gravació d’actes, amb signatura digital reconeguda, que pot substituir la tradicional acta en format paper i que reflecteix de forma més fefaent el contingut de les intervencions fetes i dels acords presos, és un instrument de millora en el procés d’implantació d’una Administració plenament electrònica i de l’assoliment d’un grau òptim de transparència i d’accés del ciutadà a la informació i a la documentació dels ens locals.

Vallirana no és nou en l’ús dels diversos serveis que s’ofereixen des de la central de compres. De fet, ja ha contractat els subministraments de gas i electricitat així com d’aparells desfibril·ladors. A més, ha adquirit vehicles mitjançant l’Acord marc de mobilitat sostenible i equips d’impressió gràcies a l’Acord marc d’impressió i multifunció.

Localització