Inici › El Departament d’Economia i Hisenda, forma...

El Departament d’Economia i Hisenda, formalitza un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Avalis de Catalunya, l’ICF i diverses entitats financeres, que permetrà el finançament de programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial

En data 24 de febrer de 2022 s'ha signat el Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Departament d'Economia i Hisenda, Avalis de Catalunya, SGR, l'Institut Català de Finances i diverses entitats financeres, per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d'ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU.

Aquest Conveni té per objecte establir un marc de col·laboració estable entre aquests organismes i entitats i principalment es fixen les condicions dels préstecs que les diferents entitats financeres podran concedir a les comunitats de propietaris i a les persones físiques o jurídiques privades per realitzar inversions en rehabilitació residencial unifamiliar o plurifamiliar que comportin una millora en l’eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles.

Aquests préstecs es destinaran a finançar les inversions que l’Agència de l’Habitatge consideri elegibles en el marc d’algun dels programes de rehabilitació residencial:

  1. Rehabilitació d’habitatges a nivell d’edifici;
  2. Millora en l’eficiència energètica en habitatges;
  3. Actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

L’apartat Tercer del Conveni estableix les obligacions de totes les parts. En relació a les condicions d’aquests préstecs, l’apartat Cinquè diu que el crèdit màxim no té límits i que es pot donar cabuda a tot tipus d’edificis i que l’importa màxim serà l’import de les inversions finançades, IVA inclòs. En relació al termini del préstec, el mínim serà 10 anys amb una carència d’amortització de mínim 1 any des de la primera disposició del préstec.

Conveni. ENLLAÇ.

Notícia del Govern. ENLLAÇ.