IniciFormació › Sessió online 'Els sistemes d’inform...

Sessió online 'Els sistemes d’informació i els canals interns en els municipis'

Data curs
26 abril de 2023

NO CAL INSCRIPCIÓ - S'emetrà a través de les xarxes socials de l 'ACM

Mitjançant la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l'Estat espanyol ha transposat a l'ordenament estatal la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d'octubre de 2019, popularment coneguda com a Directiva d'alertadors.

La nova Llei de protecció dels alertadors té per finalitat atorgar una protecció adequada a les persones que informin sobre irregularitats o fraus en el si de les organitzacions, i enfortir la cultura de la informació i els sistemes d'integritat institucional.

Per complir amb aquests objectius, la llei incorpora l'obligació de les administracions públiques, inclosos tots els ens locals, de desenvolupar sistemes interns d'informació (també coneguts com a canals d'alertes) mitjançant els quals es puguin presentar comunicacions relatives a possibles infraccions de forma segura, garantint la confidencialitat dels informants i facilitant mesures per presentar informació de forma anònima.

En la transposició de la Directiva, l'Estat espanyol ha estès l'obligació de disposar de sistemes interns d'informació a totes les administracions públiques, inclosos els ens locals, sense establir distincions en funció de la mida. No obstant, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, permet que els municipis de menys de 10.000 habitants mancomunin la gestió del sistema intern d'informació entre si o amb altres administracions públiques de la mateixa comunitat autònoma.
La publicació de la nova llei de protecció dels alertadors ha permès constatar la complexitat de la seva aplicació a les administracions locals, en definir uns requisits organitzatius i tècnics dels sistemes interns d'informació que dificulten la seva creació i implantació en els ens locals.
Aquest webinar té per objectiu posar en comú l'impacte del nou marc normatiu a l'administració local, conèixer experiències d'ajuntaments que treballen en la seva implantació, i debatre sobre els models de gestió dels sistemes interns d'informació en els ens locals.

Programa

9.30 – 9.40 h. – Les obligacions dels sistemes interns d’informació

- Sr. Lluís Corominas, Director de la Fundació Transparència i Bon Govern

9.40 - 10.20 h. – Creació del sistema intern d’informació. Reptes i dificultats

- Sr. Sergi Benedicto, Tècnic de suport especialitzat al Servei d’Estratègia i Governança de l’Aj. de Mataró
- Sr. Valentín Gómez, Secretari i Coordinador de l’àmbit d'economia, serveis generals, modernització i qualitat de l’Aj. de Mollet del Vallès
- Sr. Joan Biarnés, tècnic informàtic de l’Aj. d’Ascó

10.20 - 11.00 h. – Models de gestió del sistema intern d’informació

- Sra. Anna Mas, Tècnica assessora jurídica en administració i govern digital a l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona
- Sra. Dolors Roo, Cap de secció d'e-administració/Actio del SAM de la Diputació de Tarragona
- Sra. Anna Brunsó, Cap de Secció de Participació ciutadana, bon govern i transparència a la Diputació de Girona

Modera: Jan Reñé, tècnic de la Fundació Transparència i Bon Govern

Dades d'interès

Dia: Dimecres 26 d'abril de 2023

Hora: de 9.30h a 11.00h

Lloc: online. S'emetrà a través de les xarxes socials de l'ACM

Organitza: Fundació Transparència i Bon Govern de l'ACM