IniciFormació › AFEDAP 2022: De l'atenció centrada en ...

AFEDAP 2022: De l'atenció centrada en la persona al self-directed support. Edició Vegueria Pirineu Aran (formació no presencial)

Data curs
11 febrer de 2022 a 25 març de 2022
Inscripcions abans del 9 de febrer
 

EDICIÓ PER A ABSS DE LA VEGUERIA DE PIRINEU ARAN

Objectius

Noves tendències en intervenció als Serveis Socials bàsics. Programa de formació-acció per als equips de Serveis socials municipals i comarcals, en format virtual. Es vol generar coneixement, habilitats, actituds i motivació en els equips professionals de Serveis Socials del municipals i comarcals per implementar en l’atenció primària la visió, l’enfocament i la metodologia de treball de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport. 

Desenvolupar en aquests/es professionals un lideratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-creació, desenvolupin i implementin un model propi d’atenció per als Serveis Socials bàsics del municipi o comarca basat en les noves tendències internacionals en aquest àmbit. Elaborar de manera dialogada i participada una pauta clara per a la implementació de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport en els Serveis Socials Bàsics locals.

Programa

El programa en el seu conjunt busca aconseguir una repercussió aplicada, amb un anar i venir continu de la teoria a la pràctica i la reflexió sobre aquesta, amb la finalitat d’elaborar de manera participada i dialogada, per mitjà del taller conjunt final i de la tutorització individual, una pauta clara per a la implementació en el municipi/comarca d’un model d’intervenció en l’atenció primària de Serveis Socials basat en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i el Self-directed Suport. A l’inici del curs es farà una sessió de presentació, en la qual es recolliran les expectatives dels/les participants; de cada sessió es demanarà resposta a una enquesta d’avaluació; i al final de les sessions es realitzarà una avaluació del curs de forma grupal amb tots/es els/les professionals participants. 

 

Taller 1: (11 de febrer de 9h a 11h): “Marc teòric de l’Atenció Centrada en la Persona i del Self directed Suport”

Formadora:

  • Sra. Núria Fustier, doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya
     

Taller 2: (11 de febrer de 11.30h a 13h30): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb discapacitat”

Formador:

  • Sr. Josep Maria Solé, advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vicepresident de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

 

Taller 3: (25 de febrer de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb persones amb problemes de salut mental i/o addiccions”

Formador:

  • Sr. Josep Maria Solé, advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

 

Taller 4: (25 de febrer d´11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones grans”

Formadora:

  • Sra. Glòria Navarro, treballadora social de l’Ajuntament de Barcelona des de 2003. Ha estat treballadora social d’atenció primària, responsable d’equipaments d’atenció a gent gran, i actualment és responsable de serveis d’atenció d’urgències a la gent gran i programes de suport a cuidadors.

 

Taller 5: (11 de març de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones sense llar”

 

Taller 6: (11 de març d´11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb infancia i famílies en risc”

Formador:

 

Taller 7: (25 de març de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb dones víctimes de violències masclistes”

 

Taller 8: (25 de març d´11.30h a 13.30h): “Transformar la intervenció als Serveis Socials bàsics. Recapitulació i conclusions”

Dades d'interès

Dates: 11 i 25 de febrer i 11 i 25 de març

Horari: de 9 a 13.30h
 
Hores: 15
 

Taller 1: (11 de febrer de 9h a 11h): “Marc teòric de l’Atenció Centrada en la Persona i del Self directed Suport.”

Formadora: Núria Fustier. Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya

Taller 2: (11 de febrer de 11.30h a 13h30): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb discapacitat.”

Formador: Josep Maria Solé. Advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vice-president de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).

Taller 3: (25 de febrer de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb persones amb problemes de salut mental i/o addiccions.”

Formadora: Yolanda Domingo

Taller 4: (25 de febrer d´11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones grans.”

Formadora: Glòria Navarro. Treballadora social de l’Ajuntament de Barcelona des de 2003. Ha estat treballadora social d’atenció primària, responsable d’equipaments d’atenció a gent gran, i actualment és responsable de serveis d’atenció d’urgències a la gent gran i programes de suport a cuidadors.

Taller 5: (11 de març de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció de víctimes de violències masclistes.”

Formadora: Chus Rodríguez Llicenciada en psicologia, psicopedagogia i graduada en treball social. Màster en maltractament i violències masclistes, i màster en psicologia jurídica i forense. Directora del Servei d'intervenció especialitzada en violències masclistes del Baix Llobregat, gestionat per ABD (Associació Benestar i Desenvolupament).

Taller 6: (11 de març d´11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones sense llar.”

Formadora: Marta LLobet Doctora en Sociologia, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i Diplomada en Treball Social, professora agregada en el Grau de Treball Social i en diversos màsters a la UB i en altres universitats. Ha coordinat la Recerca avaluativa del Programa Primer la Llar (Housing first) impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i focalitzat amb persones en situació de sensellar i en exclusió social severa

Taller 7: (25 de març de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb la infància i famílies en risc.”

Formador. David Rodríguez Treballador social, habilitat com educador social i format en teràpia i intervenció familiar sistèmica. Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Fa més de 30 anys que treballa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i les seves. Membre fundador de les fundacions MAIN, IDEA i EVEHO. Professor associat de la Universitat de Barcelona

Taller 8: (25 de març d´11.30h a 13.30h): “Transformar la intervenció als Serveis Socials bàsics. Recapitulació i conclusions.”

Formadora: Núria Fustier Doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya

 
Promotors de la Formació: ACM i Fundació iSocial