IniciFormació › Curs de gestió pressupostària a l'adm...

Curs de gestió pressupostària a l'administració local (formació no presencial)

Data curs
10 abril de 2024 a 24 abril de 2024

L’objectiu de la formació és conèixer els conceptes bàsics de la gestió pressupostària en l’àmbit local.

Es destina a personal de l'administració vinculat amb la gestió del pressupost.

 

Programa

Sessió 1:

  1. El pressupost
  2. Les estructures del pressupost
  3. L’aplicació pressupostària, el crèdit pressupostari i les seves situacions
  4. La vinculació jurídica

Sessió 2:

  1. Les fases d’execució del pressupost de despeses
  2. Els procediments especials de la despesa: bestretes de Caixa fixa i pagaments a justificar
  3. Els compromisos de despesa d’exercicis futurs i despeses anticipades
  4. Les fases d'execusió del pressupost d'ingressos

       Sessió 3:

  1. Els projectes de despeses amb finançament afectat
  2. Les modificacions de crèdit

 

Dades d'interès:

Dates: 10, 17 i 24 d’abril.

Durada: 8 hores

Horari: 09.30 h a 12.30 h

 

Formadora: Mar Domènech Sistané, cap àrea comptabilitat Diputació Girona