IniciFormació › AFEDAP 2021: Curs de sancions administrative...

AFEDAP 2021: Curs de sancions administratives

Data curs
31 maig de 2021

Inscripcions abans del 26 de maig

Places limitades

Aquest any 2021 i seguint amb la iniciativa que va sorgir del treball entre les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, que juntament amb l'ACM, varen seguir amb la formació  especialització dels treballadors de les administracions locals amb propostes formatives no presencials dins del programa del Pla Agrupat AFEDAP.

Així seguim amb una de les línies estratègiques que l'ACM ja s'havia plantejat durant aquest mandat 2019-2023. Acostar la formació contínua al territori potenciant les eines telemàtiques i no presencials. Som conscients que formar-se ha de ser un valor afegit dels servidors públics i volem posar les màximes facilitats possibles.

Així, aquest curs  i dins el pla AFEDAP 2021, tornem a presentar un nou programa formatiu integrat per una sèrie de sessions intensives, de curta durada, i molt especialitzades perquè siguin més fàcilment cursades.

Objectius

S'explicarà l'esquema que cal aplicar, amb independència que la sanció tingui origen en una Llei o una ordenança municipal i quins són els elements necessaris que ha de conèixer qualsevol que impulsi expedients sancionadors o hi tingui relació.

Programa

1. Introducció

2. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador

3. Prescripció i caducitat d’infraccions i sancions

4. Actuacions prèvies i mesures provisionals al procediment sancionador

5. Inici del procediment sancionador

6. Instrucció del procediment sancionador

7. Finalització del procediment sancionador

8. Recursos i execució de les sancions

Aquest és l'esquema que s'aplicaria amb independència que la sanció tingués origen en una Llei o una ordenança municipal i són els elements necessaris que ha de conèixer qualsevol que impulsi expedients sancionadors o hi tingui relació.

 

Dades d´interès

Data: 31 de maig

Durada: 2 hores

Horari: De 9.30 a 11.30 h.

Formador:

  • Dr. Josep M. Aguirre i Font, professor de dret administratiu de la UdG