IniciFormació › De l'atenció centrada en la persona al...

De l'atenció centrada en la persona al self directed support. Edició Vegueria de Ponent (formació no presencial)

Data curs
01 abril de 2022 a 20 maig de 2022

Edició per a ABSS de la vegueria de Ponent.

Objectius

Noves tendències en intervenció als Serveis Socials bàsics. Programa de formació-acció per als equips de Serveis socials municipals i comarcals, en format virtual. Es vol generar coneixement, habilitats, actituds i motivació en els equips professionals de Serveis Socials del municipals i comarcals per implementar en l’atenció primària la visió, l’enfocament i la metodologia de treball de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport. 

Desenvolupar en aquests/es professionals un lideratge inspirador, transformador i efectiu en relació als seus equips a fi que, per mitjà de la col·laboració i la co-creació, desenvolupin i implementin un model propi d’atenció per als Serveis Socials bàsics del municipi o comarca basat en les noves tendències internacionals en aquest àmbit. Elaborar de manera dialogada i participada una pauta clara per a la implementació de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self-directed Suport en els Serveis Socials Bàsics locals.

Programa

El programa en el seu conjunt busca aconseguir una repercussió aplicada, amb un anar i venir continu de la teoria a la pràctica i la reflexió sobre aquesta, amb la finalitat d’elaborar de manera participada i dialogada, per mitjà del taller conjunt final i de la tutorització individual, una pauta clara per a la implementació en el municipi/comarca d’un model d’intervenció en l’atenció primària de Serveis Socials basat en l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i el Self-directed Suport. A l’inici del curs es farà una sessió de presentació, en la qual es recolliran les expectatives dels/les participants; de cada sessió es demanarà resposta a una enquesta d’avaluació; i al final de les sessions es realitzarà una avaluació del curs de forma grupal amb tots/es els/les professionals participants. 

Taller 1: (1 d´abril de 9h a 11h): “Marc teòric de l’Atenció Centrada en la Persona i del Self directed Suport”

Taller 2: (1 d´abril de 11.30h a 13h30): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb discapacitat”

Taller 3: (22 d´abril de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones amb persones amb problemes de salut mental i/o addiccions”

Taller 4: (22 d´abril  d´11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones grans”

Taller 5: (6 de maig de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb persones sense llar”

Taller 6: (6 de maig d´11.30h a 13.30h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb infancia i famílies en risc”

Taller 7: (20 de maig de 9h a 11h): “ACP i Self-directed Support en la intervenció amb dones víctimes de violències masclistes”

Taller 8: (20 de maig d´11.30h a 12.30h): “Transformar la intervenció als Serveis Socials bàsics. Recapitulació i conclusions”

Formadors
 • Sra. Núria Fustier, doctora en Treball Social i Llicenciada en Dret, professora de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Amb 25 anys d’experiència en Serveis Socials: direcció dels Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet; avaluació i planificació a la Diputació de Barcelona (Cercles de Comparació Municipal); i membre de l’equip del I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.
   
 • Sr. Josep Maria Solé, advocat. Secretari del patronat de la Fundació iSocial. Director de SUPPORT Fundació Tutelar Girona. Patró i president del Consell Social de la Fundació Institut Guttman. Vicepresident de la Fundació DRISSA. Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala. Membre de la junta directiva de l’European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD).
   
 • Sra. Glòria Navarro, treballadora social de l’Ajuntament de Barcelona des de 2003. Ha estat treballadora social d’atenció primària, responsable d’equipaments d’atenció a gent gran, i actualment és responsable de serveis d’atenció d’urgències a la gent gran i programes de suport a cuidadors.
   
 • Sra. Marta Llobet, Doctora en Sociologia, Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia i Diplomada en Treball Social, professora agregada en el Grau de Treball Social i en diversos màsters a la UB i en altres universitats Ha coordinat la Recerca avaluativa del Programa Primer la Llar Housing first impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i focalitzat amb persones ensituació de sensellar i en exclusió social severa.
   
 • Sra. Yolanda Domingo, Treballadora Social de PSI (Pla de Serveis Individualitzat) de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus, com a gestora de casos amb Trastorns Mentals Severs Postgrau en Intervenció Social a l'àmbit de la Salut Mental, Màster Universitari de Treball Social Sanitari i Màster Universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa Professora associada de la URV
   
 • Sra. Chus Rodríguez,  Llicenciada en psicologia, psicopedagogia i graduada en treball social Màster en maltractament i violències masclistes, i màster en psicologia jurídica i forense Directora del Servei d'intervenció especialitzada en violències masclistes del Baix Llobregat, gestionat per ABD (Associació Benestar i Desenvolupament)
   
 • Sr. David Rodríguez, Treballador social, habilitat com educador social i format en teràpia i intervenció familiar sistèmica Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Fa més de 30 anys que treballa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i les seves Membre fundador de les fundacions MAIN, IDEA i EVEHO. Professor associat de la Universitat de Barcelona.