IniciFormació › Jornada-taller 'L'aplicació de la...

Jornada-taller 'L'aplicació de la taxa de residus a Catalunya'

Data curs
24 juliol de 2024
Contacte de formació

Cristina Soler 934 961 616 ext. 217 o bé cristina.soler@acm.cat

Objectius de la jornada:

Conèixer les obligacions  relatives a la taxa de residus per als ajuntaments  i la seva aplicació pràctica:

  • Obligacions normatives derivades de la Directiva marc de Residus 2008/98/CE, de la seva transposició del govern espanyol amb la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i les seves interpretacions i conseqüències.

  • Models d’ordenança fiscal i de Memòria Tècnico Econòmica de residus a Catalunya.

  • Elaboració pràctica de les ordenances de la taxa de residus.

NO S'EMETRAN CERTIFICATS D'ASSISTÈNCIA A AQUESTA JORNADA

Programa

10:00h-10:15h - Benvinguda institucional ACM i ACR.

 

10:15h-10:45h - Les taxes de residus com a instrument per a l’assoliment d’objectius europeus

  • Sra. Teresa Guerrero, cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC)

 

10:45h-11:15h - Els models d’ordenances fiscals i d’informe tècnico-econòmic

A càrrec d' Ana Escriche, Cap del servei de Tributs generals i taxes de l'Organisme de Gestió Tributària, Diputació de Barcelona

 

11:15h–12.15h - Taula Rodona sobre els criteris de legalitat i de justificació tècnico-econòmica de la taxa de residus

Intervencions de:

  • Sr. Roger Cots, vice-secretari general de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i professor de Ciència Política i Dret Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Sr. Josep Manel Rosón, gerent de XALOC, Diputació de Girona
  • Jordi Vilaró, gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l’Urgellet
    Modera: Sra. Teresa Guerrero, cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)

 

12:15h – 12:30h - Pausa

 

12:30h-14: 00h - Taller : Les taxes de residus a la pràctica

  • Sra. Maria Calaf, cap de la subàrea de Taxes de residus d’ENT (Environment & Management)

 

14:00h - Fi de la Jornada

Dades d'interès:

Dia: Dimecres, 24 de juliol

Hora:  De 10 a 14h.

Lloc:  La sessió es retransmetrà en línia i en directe des de l'aula de formació de l'ACM (C/ València, 231, planta baixa de Barcelona) a través de sessió restringida al youtube de l'ACM.

Destinataris: Interessats/des del mon local en l'aplicació d'aquesta taxa

INSCRIPCIÓ