IniciFormació › Jornades sobre contractació pública destin...

Jornades sobre contractació pública destinades als ens locals de Catalunya: Una mirada pràctica de la llei de contractes del sector públic de Catalunya - Lleida (formació presencial)

Data curs
18 octubre de 2023
Contacte de formació

Cristina Soler cristina.soler@acm.cat o bé 934 961 616

Formació presencial al Campus Rectorat de la Universitat de Lleida. Sala de Juntes de la planta 2. Pl. Víctor Siurana, 1. Lleida.

La Directiva Europea i la Llei de Contractes del sector públic indiquen clarament que la contractació pública és una activitat estratègica i sensible, ja que té una gran influència en l’economia, atesa la seva magnitud  en el global dels mercats. En el cas dels ens locals les compres “km 0” són molt importants, tant per la  mirada de proximitat en les compres que ajuden a la ràpida resolució de les necessitats com pel volum acumulatiu d’aquestes, moltes vegades petites contractacions.

És per això que les jornades de contractació pública d’aquest any estan enfocades des d’un sentit molt pràctic, del dia a dia, per poder debatre i reflexionar sobre com afrontar la contractació d’una manera més estructurada i estratègica per poder simplificar i agilitzar al màxim la feina de les persones que participen en la contractació pública local

En total hi haurà 8 sessions territorials amb l’objectiu d’acostar arreu del territori català la formació i un espai de trobada de les persones vinculades amb la contractació pública local. Concretament, tindran lloc a Vilafranca del Penedès, Montblanc, Tortosa, Barcelona, Girona, Berga, Tremp i Lleida

Les sessions es dividiran en dues parts:

  • La primera serà més teòrica, sense perdre de vista el vessant pràctic. Es posarà el focus en la necessitat de fer una anàlisi prèvia de què, com, quan i amb quins recursos estem contractant per després poder organitzar i simplificar la contractació amb les eines que ofereix la legislació vigent i amb les que disposen les entitats locals de Catalunya. Així mateix, també es posarà el focus en un instrument no massa conegut i poc aplicat com és la contractació conjunta, sigui entre organismes i entitats d’una mateixa corporació local o entre entitats locals diferents.
  • La segona part tindrà un caràcter més pràctic i s’hi desenvoluparan casos basats en el contingut explicat en la primera part, en format de taller col·laboratiu. El més important serà compartir els dubtes, qüestions i fer propostes adaptades a les diferents realitats, amb l’acompanyament de les persones ponents de cada sessió, per tal de trobar solucions pràctiques i innovadores.

Així mateix, en aquestes Jornades volem donar un espai per tractar les últimes novetats en l’àmbit de la contractació, així com aquells temes més rellevants detectats a través de les consultes més freqüents que arriben als serveis jurídics de l’ACM, les resolucions dels tribunals contractuals, els informes de Juntes consultives, etc.

I per últim, com objectiu de caràcter general, i no menys important,  aquestes jornades pretenen també facilitar el contacte i treball en comú de tots aquells i aquelles que comparteixen les funcions específiques, encara que diverses, en la gestió dels contractes. En aquest sentit les jornades volem afavorir la interacció, coordinació i cooperació en les tasques de contractació dels ens locals entre les àrees de govern, directives, jurídiques, tècniques i administratives.
 

Programa:

09:00 Acreditacions

09:15 Benvinguda

9.30 h. La Central de Compres del món local
- Presentació dels futurs Acords marc i de renovació dels vigents, així com també aspectes per millorar la contractació de subministraments
i serveis susceptibles de ser finançats per Fons Next Generation, entre altres qüestions.

  • Sr. Víctor Torrents, cap de l’Oficina de seguiment de contractes de la Central de compres de l’ACM.
  • Sra. Jordina Moltó, cap de l’àrea d’Estudis i contractació de l’ACM.

10.00 h. - Ponència ‘La LCSP en sentit pràctic’
- Identifiquem la tipologia dels contractes més habituals.
- Simplifiquem la contractació amb la LCSP.
- El Pla de contractació com a eina d’organització i simplificació.

  • Sra.Llum Bruno, secretària del Consell Comarcal del Bages

11.15 h. Pausa


11.45 h. Ponència ‘Racionalitzem la contractació’
- Quins sistemes de racionalització de la contractació hi ha?
- Compartim esforços: la contractació conjunta, una possibilitat.

  • Sra. Carme Vallès, vicesecretària de la Diputació de Lleida


12.30 h. Tallers pràctics:
- Taller A: Simplifiquem la contractació “El Pla de Contractació”
- Taller B: Racionalitzem la contractació “La contractació conjunta”

13.45 h. Resultats dels tallers i posada en comú

14.00 h. Cloenda de la jornada

 

Destinataris:

Destinataris: Tècnics i tècniques locals que tinguin encomanades les funcions d’assessorament jurídic, preparació, tramitació i gestió dels contractes dels ens locals. També, als àmbits de secretaria, intervenció, gerència, i als electes vinculats o relacionats amb les àrees econòmiques i de contractació.

Dades d'interès:

Dia: Dimecres, 18 d'octubre

Hora: 09:00h

Lloc: Campus Rectorat de la Universitat de Lleida. Sala de Juntes de la planta 2. Pl. Victor Siurana, 1. Lleida

INSCRIPCIÓ