IniciFormació › Reflexions per construir el Sistema de Serve...

Reflexions per construir el Sistema de Serveis Socials del futur (Formació no presencial)

Data curs
12 juny de 2020 a 30 juny de 2020

Inscripcions abans del 8 de juny

 

Davant la nova situació generada per la crisi sanitària, hem estructurat un seguit de propostes formatives no presencials dins del programa del Pla Agrupat AFEDAP 2020. La iniciativa sorgeix del treball entre les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, que juntament amb l'ACM, preveuen seguir amb la formació i especialització dels treballadors de les administracions locals.

Aquest nou context ha obligat ja a afrontar una de les línies estratègiques que l'ACM ja s'havia plantejat durant aquest mandat 2019-2023. Acostar la formació contínua al territori potenciant les eines telemàtiques i no presencials. Som conscients que formar-se ha de ser un valor afegit dels servidors públics i volem posar les màximes facilitats possibles.

Així, presentem un programa formatiu integrat per una sèrie de sessions intensives, de curta durada, i molt especialitzades perquè siguin més fàcilment cursades.

Objectius

Reflexionar sobre un marc conceptual que garanteixi els Serveis Socials com a dret de ciutadania. Analitzar els elements necessaris per planificar i dur a terme nous projectes amb voluntat d’integració i de durabilitat. Promoure formes de treballar autònomes i orientades als objectius.

Continguts
 • Els Serveis Socials i els Drets Humans:
  • Orientem els serveis envers la garantia de drets.
  • Com s’apliquen els Drets Humans en la pràctica professional des dels Serveis Socials?
 • El diagnòstic social: clau de volta de la intervenció social
  • Què entenem per diagnòstic i quina utilitat té?
  • El diagnòstic en el procés d’intervenció.
  • El diagnòstic social: invertir temps per orientar la intervenció social.
 • La importància de l’avaluació per planificar
  • Diagnòstic i avaluació dues cares de la mateixa moneda.
  • Les fortaleses són tots els aprenentatges d’experiències anteriors, independentment del seu resultat.
  • Planificar des del coneixement i avaluar per consolidar les pràctiques.
 • La gestió d’equips autònoms (en situació de teletreball o no): algunes eines
  • Anotacions comunes i valoracions de treball
  • Treballar col·laborativament:
   • Metodologia de notació de documents amb diferents versions
   • Documents compartits o com treballar tots amb el mateix document
  • Organitzacions de tasques
   • Metodologia de ticketing
  • Gestió d’un projecte:
   • Visió general
   • Gestió del temps
  • Gestió d’un projecte
Dades d'interès

Dates: 12, 16, 23 i 30 de juny

Horai: de 9.30 h a 11.30 h

Places limitades

Curs de 8 hores

Formadors: Núria Fustier i Marc Travé