IniciFormació › Seminari de gestió de personal al servei de...

Seminari de gestió de personal al servei de les entitats locals (formació no presencial)

Data curs
11 novembre de 2021 a 09 desembre de 2021
Contacte de formació

Cristina Soler: 934 961 616 (ext. 217) o bé cristina.soler@acm.cat

Aquest seminari, estructurat en cinc sessions online de cinc hores cadascuna, aborda des d'una perspectiva jurídica els reptes que han d'aforntar en el seu dia a dia  els responsables de recursos humans dels ens locals: contractació de personal, retribucions, interinatge, promocions, productivitat, negociació col.lectiva i sindicats...També dedica una sessió a la implementació del teletreball a l'administració local. El programa és el següent:

 

Sessió 1a.- L’estabilització de l’interinatge als ens locals (Dijous, 11 novembre de 2021)

9.30-10.30 h. Ponència inaugural.-L'estabilització de l'interí als ens lcoals des de la perspectiva jurídica.  

Xavier Boltaina i Bosch, gerent, Patronat d’Apostes, Diputació de Barcelona i professor de dret administratiu, UOC

10.30-11.00 h.  Pausa

11.00-12.00 h.  Ponència I.- L’estabilització del personal interí als ens locals des de la perspectiva gestora

Sr. Àlex Grau i Orts, cap, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV.

12.00-14.30 h.  Taula rodona i qüestions.- L’estabilització de l’interinatge als ens locals

2 ponents anteriors

Sra. Meritxell Vidal i Bisbal, Meritxell Vidal i Bisbal, cap de servei, Servei d’Assistència en Recursos Humans, Diputació de Barcelona

Sra. Pilar Perancho Medina, cap de recursos humans, Ajuntament de Castelldefels

Moderadora: Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular emèrita de dret del treball i de la seguretat social, URV.

 

Sessió 2a.- La necessitat de contractació de personal als ens locals (Dijous, 18 novembre de 2021)

9.30-10.30 h. Ponència I.- Incorporació de personal als ens locals després de la crisi.

Sra. Eva Comellas i Batet, coordinadora de relacions laborals i recursos humans, Àrea Metropolitana de Barcelona

10.30-11.00 h.  Pausa

11.00-12.00 h.  Ponència II.- Tipologia del personal dels ens locals: interí, temporal, eventual i ¡ directiu professional. Context actual

Sra. Eugènia Díez, cap de planificació i organització, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona 

12.00-13.00 h.  Ponència III.- La problemàtica dels contractes laborals subvencionats i els funcionaris per programes

Sra. Cristina Galindo Garza, directora de recursos humans, Ajuntament de Calafell

13.00-14.30 h.  Taula rodona.- Contractació del personal al servei de l’administració local

3 ponents anteriors.

Sr. Jordi Martínez-Alonso i Camps, cap, Servei d’Administració de Recursos Humans, Diputació de Barcelona

Moderador: Sr. Néstor Cañete García, director general de recursos humans i professor associat de dret administratiu, URV

 

Sessió 3a.- Accés i carrera professional als ens locals (Dijous, 25 de novembre de 2019)

9.30-10.30 h. Ponència I.- Accés del personal laboral i funcionarial dels ens locals

Dra. Inés Gil i Casión, cap de servei de recursos humans, organització i qualitat, Ajuntament de Salou i professora associada de dret administratiu, URV

10.30-11.00 h.  Pausa

11.00-12.00 h.  Ponència II.- Avaluació de l’acompliment, retribució variable i carrera professional dels empleats públics

Sr. Àlex Grau Orts, cap de l'Àrea de recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

12.00-13.00 h.  Ponència III.-  Accés, promoció i carrera de la policia local

Sra. Maria de las Mercedes Arranz de Gracia, sotsdirectora de recursos humans, Organisme de Gestió Tributària, Diputació de Barcelona i professora associada de dret administratiu, UB

13.00-14.30 h.  Taula rodona.- Acompliment i productivitat dels empleats publics als ens locals?

3 ponents anteriors

Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular emèrita de dret del treball i de la seguretat social, URV

Moderadora: Sra. Montserrat Esteve i Masip, Cap de Servei d’Organització i Gestió de Persones, Ajuntament de Reus

 

Sessió 4a.- El teletreball a l’administració local (Dijous, 2 de desembre de 2021)

9.30-10.30 h. Ponència I.- Experiències de teletreball al sector públic.

Sra. Lola Miró i Folgado, directora, Serveis de Recursos Humans, Diputació de Barcelona

10.30-11.00 h.  Pausa

11.00-12.00 h.  Ponència II.- Com afrontar la regulació del teletreball als ens locals post pandèmia

Sr. Àlex Grau i Orts, cap, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

12.00-13.00 h.  Ponència III .- Instruments de treball col·laboratiu en sistemes híbrids de treball

Sra. Emma Gorgori Bonet, Cap de Projectes Europeus. Diputació de Tarragona

13.00-14.30 h.  Taula rodona.- El teletreball a l’administració local

3 ponents anteriors

Sra. Laura Gómez Ramón, cap, Àrea d’Administració General, Ajuntament de Mataró i professora associada de dret administratiu, UB

Moderadora: Dra. Rosa Maria Rodríguez Sánchez, professora titular emèrita de dret del treball i de la seguretat social, URV

 

Sessió 5a.- Les relacions col·lectives del personal dels ens locals (Dijous, 9 de desembre de 2021)

9.00-10.00 h.  Ponència de cloenda.- El futur del personal al servei de l’administració local El règim jurídic del personal l servi del entitats locals de Catalunya: continuïtat i transformació

Dr. Joan Mauri i Majos, professor titular EU de dret administratiu, UB

10.00-11.00 h. Ponència I.- Negociació col·lectiva del personal dels ens locals

Sra. Susana de la Fuente Prada, tècnica assessora en dret, Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic, Diputació de Barcelona

11.00-11.30 h.  Pausa

11.30-12.30 h.  Ponència II.- Representació sindical i representació unitària dels empleats públics

Sra. Pilar Perancho Medina, cap de recursos humans, Ajuntament de Castelldefels

12.30-14.00 h.  Taula rodona.- La negociació col·lectiva local des de la perspectiva de la gestió

2 ponents anteriors

Cristina Rodríguez Tocino, cap de secció de relacions laborals, Diputació de Tarragona

Moderadora: Sra. Maria Fontcalda Solé i Altadill, cap de servei de desenvolupament de recursos humans, Diputació de Tarragona

 

Dades d'interès

Dies: 11, 18 i 25 de novembre, 2 i 9 de desembre.

Hora: de 9.30 a 14.30h

Lloc: Plataforma zoom de l'ACM

Destinataris: Responsables de recursos humans dels ens locals

Direcció acadèmica

  • Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i director de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV
  • Sr. Àlex Grau i Orts, cap, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV