IniciFormació › Diploma de postgrau en gestió pública tèc...

Diploma de postgrau en gestió pública tècnica i jurídica del Medi Ambient

PROGRAMA: ESTRUCTURA I CONTINGUT

El Diploma de postgrau en gestió pública tècnica i jurídica del medi ambient als ens locals està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i al Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 cr. ECTS, dels quals 24 cr.són lectius (22 cr. teòrics, 2 cr. pràctics) i 6 cr.per la realització d’un exercici pràctic final.
El programa es desenvolupa en format presencial i comprèn cinc mòduls de continguts fonamentals,sessions monogràfiques, sessionspràctiques i un exercici final.
Els mòduls de contingut pluridisciplinar teòric i pràctic que analitzen detingudament la gestió pública del medi ambient local des d’una perspectiva tècnica i jurídica a l’hora.
En el mòdul monogràfic es comptarà amb l’experiència d’experts de reconegut prestigi en àmbits materials específics de la matèria ambiental.En el mòdul pràctic es preveu l’anàlisi i la resolució de casos pràctics al llarg de l’any sobre la temàtica desenvolupada en el marc del programa. I la realització d’un exercici final per tal d’analitzar en profunditat aspectes concrets del programa.
D’acord amb la normativa universitària, es requereix l’assistència de com a mínim al 80% de les sessions a fi de poder assolir la titulació de postgrau.
Mòdul I.- Introducció al medi ambient (4.5 cr. ECTS)
0.- Inauguració.- Població i prosperitat versus planeta: el difícil equilibri de les Ps que marcaran el segle XXI
1.- Objectius de de desenvolupament sostenible i Agenda 2030
2.- Bases ambientals i desenvolupament sostenible
3.- Introducció a l’enginyeria ambiental
4.- Economia del medi ambient
5.- Comunicació ambiental i dret a la informació
6.- Medi ambient i drets humans
7.- Ecologia i medi ambient
8.- Empresa i medi ambient: responsabilitat social corporativa
9.- Canvi i/o emergència climàtics
Mòdul II.- Dret ambiental general (4.5 cr.ECTS)
10.- Introducció al dret internacional públic i al dret ambiental de la Unió Europea
11.- Organització administrativa i competències en matèria de medi ambient
12.- Dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient
13.- Participació i accés a la justícia en medi ambient
14 .- Avaluació d’impacte ambiental
15.- Intervenció administrativa general i prevenció i control integrats de la contaminació
16.- Responsabilitat per dany ambientals
17.- Etiquetatge i gestió ambiental. Compra verda
18.- Tutela judicial del medi ambient Mòdul III.- Dret ambiental especial (5 cr. ECTS)
19.- Ordenació del territori i dret urbanístic
20.- Avaluació ambiental estratègica
21.- Fiscalitat ambiental
22.- Conflicte ambiental i protecció penal
23.- Sistemes d’informació geogràfica
24.- Salut i medi ambient
25.- Turisme i medi ambient
26.- Agricultura i medi ambient
27.- Prevenció de riscos mediambientals
28.- Medi ambient i ens locals: De l’Agenda 21 a l’Agenda 2030
Mòdul IV.- Introducció a la gestió ambiental ( 1 cr. ECTS)
29.- Principis de la gestió pública i de la qualitat ambiental
30.- Gestió pública ambiental
Mòdul V.- Intervenció i gestió ambiental sectorial (6 cr. ECTS)
31.- Gestió de les aigües
32.- Protecció atmosfèrica
33.- Biodiversitat i protecció del medi natural
34.- Protecció de les costes i els mars
35.- Gestió de l’energia
36.- Protecció del sòl
37.- Gestió dels residus sòlids
38.- Contaminació lumínica
39.- Contaminació per sorolls
40.- Contaminació per radiacions ionitzants i no ionitzants i ones
Mòdul VI.- Sessions monogràfiques (1 cr.ECTS)
41.- Catalunya en l’emergència climàtica
42.- El medi ambient com a leitmotiv del futur de la nostra civilització
43.- Economia circular i la sostenibilitat
44.- Organització administrativa i realitat funcional territorial
45.- Del control a la inspecció ambiental en el marc de la Directiva d’Emissions Industrials
00.- Cloenda.- El règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (EU-ETS)
Mòdul VII.- Praxis (2 cr. ECTS)
Mòdul VIII.- Treball final (6 cr. ECTS)

DIRECCIÓ ACADÈMICA

• Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu i investigadora,CEDAT, URV

• Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada interina de dret administratiu i investigadora, CEDAT, URV

• Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i coordinador de relacions externes, CEDAT, URV

COORDINACIÓ ACADÈMICA

• Dra. Marina Rodríguez Beas, professora lectora interina de dret administratiu, URV

• Laura Presicce, professora en formació de dret administratiu, URV

DESTINATARIS

• Funcionaris habilitats, directius i càrrecs de comandament dels ens locals.
• Tècnics d’administració local, en especial en serveis ambientals.
• Graduats i titulats superiors de primer i segon universitari que estiguin interessats en en la gestió pública, en particular local

INFORMACIÓ GENERAL

Calendari: 25 de Novembre 2019 – 20 de juliol 2020
Horari: Dilluns de 10:00 h a 14:00 h i de 15:30 a 19:30h
Preu de la matrícula: 800€

Lloc de realització:
Aula de formació ACM
València, 231, 5è 2a
Barcelona
 

Dades de contacte:
Per a més informació, podeu trucar al telèfon 934 961 616 ext. 107 o adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat