IniciFormació › Diplomatura de postgrau en contractació adm...

Diplomatura de postgrau en contractació administrativa dels ens locals V edició semipresencial

Data curs
17 novembre de 2020 a 14 juny de 2021

PREINSCRIPCIONS TANCADES

INICI DEL CURS 17 DE NOVEMBRE DE 2020

LA FORMACIÓ TINDRÀ LLOC ELS DIMARTS

Contingut

Analitzar el règim jurídic i els diferents procediments de contractació administrativa de les administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació del TRLCSP i del sistema normatiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, obres i serveis a Catalunya. 

Adquirir els coneixements de gestió pública i econòmics de les nostres administracions locals a fi de millorar i modernitzar els processos de contractació administrativa.
Destinataris

Personal tècnic i administratiu que treballi a les àrees de contractació o compres, o que intervingui en el procés de contractació administrativa.

Requisits i criteris d'admissió

Places limitades

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Informació general

Modalitat: Semipresencial

Lloc de realització: Aula virtual i aula de Formació de l'ACM - C/ València, 231 5a planta Barcelona

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: Per a més informació, podeu adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat