IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió pública ...

Diplomatura de postgrau en gestió pública de la seguretat local III edició semipresencial

Data curs
03 desembre de 2020 a 27 juliol de 2021

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS NOVEMBRE DE 2020 (DATA A CONFIRMAR)

LA FORMACIÓ TINDRÀ LLOC ELS DIJOUS

 

Contingut

Oferir eines perquè els professionals de la seguretat pública local de Catalunya puguin afrontar el dia a dia. Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa dels serveis de seguretat. Oferir nous coneixements en la direcció, comandament, gestió i formes organitzatives dels cossos de seguretat local: policia, trànsit i circulació, protecció civil, emergències, prevenció i extinció d’incendis. 

Contribuir a la millora de la relació d’aquests cossos amb els ciutadans, en el seu servei a la societat.
Destinataris

Caps i comandaments de cossos de policia local, així com responsables en la gestió de matèries relacionades amb la seguretat.

Personal al servei de l’administració pública interessats en la matèria.

Requisits i criteris d'admissió

Places limitades

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Informació general

 

Modalitat: Semipresencial

Lloc de realització: Aula virtual i aula de Formació de l'ACM - C/ València, 231 5a planta Barcelona

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 496 16 16 o adreçar-vos als correus electrònics formacio@acm.cat; formacio2@acm.cat