IniciFormació › Diplomatura de postgrau en gestió pública ...

Diplomatura de postgrau en gestió pública de la seguretat local III edició semipresencial

Data curs
03 desembre de 2020 a 27 juliol de 2021

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

INICI DEL CURS NOVEMBRE DE 2020

LA FORMACIÓ TINDRÀ LLOC ELS DIJOUS

 

Contingut

Oferir eines perquè els professionals de la seguretat pública local de Catalunya puguin afrontar el dia a dia. Analitzar els elements necessaris per a la modernització administrativa dels serveis de seguretat. Oferir nous coneixements en la direcció, comandament, gestió i formes organitzatives dels cossos de seguretat local: policia, trànsit i circulació, protecció civil, emergències, prevenció i extinció d’incendis. 

Contribuir a la millora de la relació d’aquests cossos amb els ciutadans, en el seu servei a la societat.
Destinataris

Caps i comandaments de cossos de policia local, així com responsables en la gestió de matèries relacionades amb la seguretat.

Personal al servei de l’administració pública interessats en la matèria.

Requisits i criteris d'admissió

Places limitades

Requisits: Es requereix estar en possessió de titulació universitària de primer cicle (diplomat, enginyer o arquitecte tècnic) o grau o de segon cicle (llicenciat, enginyer o arquitecte) o màster.

Criteris de d’admissió: Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud.

Informació general

 

Modalitat: Semipresencial

Lloc de realització: Aula virtual i aula de Formació de l'ACM - C/ València, 231 5a planta Barcelona

Preu de la matrícula: 800,00 €

Informació: Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 496 16 16 o adreçar-vos als correus electrònics formacio@acm.cat; formacio2@acm.cat