IniciFormació › Jornada 'El nou reglament de Transparè...

Jornada 'El nou reglament de Transparència (Decret 8/2021, de 9 de febrer)'

Data curs
11 març de 2021

El passat 11 de febrer es va publicar al DOGC el Decret 8/2021, de 9 de febrer, per al qual s’aprova el reglament sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Aquest esperat reglament, desenvolupa la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon Govern. Després de sis anys d’aplicació de l’esmentada llei, el reglament ve a desenvolupar i aclarir normativament conceptes que durant aquest període havia generat problemes interpretatius i de seguretat jurídica.

L’ACM, com moltes altres institucions i entitats, va poder participar activament en el procés d’elaboració del reglament i bona part de les nostres propostes s’hi han incorporat. Cal doncs, conèixer a fons el text, les novetats i obligacions que incorpora i intentar esvair dubtes en la seva aplicació, especialment per als electes i tècnics dels ens locals.

La Jornada compta amb la participació del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que s’ha responsabilitzat de coordinar i dirigir el procés d’elaboració del nou reglament: l’Honorable Conseller, Sr. Bernat Solé, i el Secretari de Transparència Jordi Foz i l’analista de transparència Oliver García. 

També donarem veu a persones que van formar part de l’elaboració i aprovació de la Llei 19/2014 i que ara es responsabilitzen d’ens que vetllen per a la transparència als ens locals: la Directora de l’Agència de Transparència de l’AMB i el Director de la Fundació transparència i bon govern, vinculada a l’ACM.

Finalment, també hem convidat a responsables d’institucions que han d’aplicar i avaluar la Llei i el reglament: la Presidenta de la GAIP i un representant del Síndic de Greuges.

Programa

10 h- Presentació i Inauguració de la jornada

  • Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i del Patronat de la FTBG
  • Bernat Solé i Barril, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

10.20 – 11.20 h - Presentació del nou reglament de Transparència

  • Jordi Foz i Dalmau, Secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya

Anàlisi de les principals novetats del reglament per la món local

  • Oliver García i Muñoz, analista de transparència i bon govern de la Secretaria de Transparència i Govern Obert

Presenta i modera: Albert Guilera, cap dels Serveis Jurídics de l’ACM


11.20 – 12.45 h - Taula rodona: El compliment de la Llei catalana de transparència, sis anys des de la seva aprovació

  • Elisabet Samarra, Presidenta de la GAIP
  • Gemma Calvet, Directora de l’Agència de Transparència de l’AMB
  • Lluís Corominas, Director de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBG)
  • Eugeni Castelló, Assessor del Síndic de Greuges de Catalunya

Presenta i modera: Àstrid Desset, vicepresidenta de l’ACM i alcaldessa d’Anglès

Coordinador de la jornada: Jan Reñé, tècnic de la FTBG
 

Destinataris

Càrrecs electes i treballadors públics

Dades d'interès

Dia: Dijous 11 de març de 2021

Hora: de 10.00 a 13.00 h.

Lloc: videoconferència (aula virtual de l'ACM)

Organitza: ACM i Fundació Transparència i Bon Govern Local