IniciFormació › Jornada sobre les modificacions introduïdes...

Jornada sobre les modificacions introduïdes al text refós de la Llei d'Urbanisme

Data curs
18 setembre de 2023

Modificacions introduïdes al text refós de la llei d'urbanisme per la llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

Jornada en format híbrid en col·laboració amb la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del COAC

 

Amb la Llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic aprovada el març de 2023 s’han incorporat diversos aspectes que afecten el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Amb aquesta jornada tècnica, volem donar a conèixer i exposar detalladament els canvis i les novetats incorporats en la legislació urbanística, així com els efectes que s’esperen amb aquests. Atesa la complexitat de la temàtica volem resoldre els dubtes que puguin sorgir a causa de possibles interpretacions.

És indubtable, que la Llei d’acompanyament ha afectat la legislació urbanística, i son les tècniques i els tècnics i juristes dels diferents àmbits qui han d’aplicar i interpretar la normativa.

Programa

9.30 h - Presentació

  • Presidència de l’ACM
  • Sr. Sebastià Jornet, president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)

 

9.50 h - Modificacions introduïdes al text refós de la llei d'urbanisme per la llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

  • Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

 

11.20 h - Torn de preguntes

Dades d'interès

Data: dilluns 18 de setembre de 2023

Hora: 9.30 a 11.30 h.

Modalitat: híbrida (es pot seguir presencialment o a través de les xarxes socais de l'ACM

Lloc: seu de l'ACM – Sala Prat de la Riba (C/ València, 231 - baixos)