IniciFormació › Matinals Prat de la Riba. Seminari d’actua...

Matinals Prat de la Riba. Seminari d’actualització per a electes locals. VIII Edició

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB organitzen diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats locals catalanes, entre els quals destaquen la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local (16 edicions), el Màster en Govern Local (6 edicions) i la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local (3 edicions). La necessitat d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i dels reptes que preocupen els responsables de la política municipal (alcaldes, regidors..) va conduir l’any 2010 a preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, creada per conveni de 14 d’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB. Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta la vuitena edició, en què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa formatiu. 
 
Les Matinals es desenvolupen en sis sessions bimensuals de 5 hores de durada cadascuna, que es duen a terme els divendres al matí a l’Aula de Formació de l’ACM. El format de les Matinals Prat de la Riba s’estructura en tres blocs permanents. El primer està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local i, finalment, el seminari es clou amb un taller de treball vinculat a la matèria analitzada en el cicle de conferències en què es proposaran diversos casos reals per debatre i resoldre, en base a la documentació lliurada amb antelació.
 
Les Matinals s’adeqüen a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), derivat del procés de Bolonya i suposen el reconeixement de 6 crèdits ECTS.
 
Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els participants puguin assolir un conjunt de competències que els permetin:
 
 • Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat)
 • Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva
 • Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris
 • Actuar amb esperit crític i responsable
 • Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions
 • Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional dels càrrecs electes de Catalunya
 • Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu impacte a la comunitat local (autoestima professional)
 • Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
 • Lideratge
 • Treballar en equip 
 • Gestionar equips
 • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes (assertivitat) 
 • Aprendre a planificar i organitzar
 • Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis normatius)
 • Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les politiques públiques
 • Sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de politiques sostenibles
 • Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional 
PROGRAMA

1a. sessió: 23 de març de 2018. Medi ambient i ens locals

9.00 h. Inauguració
Sr. David Saldoni de Tena, president de l’ACM 

9.30-10.15 h. Actualització legislativa i jurisprudencial
Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

10.15-10.45 h.  Pausa

10.45-12.00 h.  Iniciatives municipals per minorar els efectes del canvi climàtic
Sra. Maria Garcia González, responsable de l’àrea de contaminació, Ecologistes en Acció

12.00-13.15 h.  La gestió sostenible dels residus urbans
Dr. Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa, professor titular de dret administratiu, Universitat de Navarra

13.15-14.30 h. Taller pràctic. Com garantir una gestió sostenible del cicle de l’aigua?
Sr. Francesc Canalias Farrés, director, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa

2a. sessió: 13 d’abril de 2018. La contractació a l’administració local


9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial
Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya


10.00-11.15 h. Novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Dr. Fernando García Rubio, professor titular de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos de Madrid

11.15-11.45 h. Pausa

11.45-13.00 h.  Les incompatibilitats dels càrrecs electes en matèria contractual
Dr. Juan Alemany Garcías, advocat i professor associat de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona


13.00-14.30 h. Taller pràctic. Els avantatges de la compra agregada
Sr. Carles Bassaganya Serra, responsable del Gabinet d’Estudis i Programes, ACM
Sr. Isidre Virgili Pons, consultor en contractació i compres del sector públic


3a. sessió: 18 de maig de 2018. La protecció de dades a l’Administració local 


9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial
Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya


10.00-11.15 h. La transparència i l’accés a la informació en els governs locals: límits i possibilitats
Dr. Emilio Guichot Reina, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Sevilla

11.15-11.45 h. Pausa

11.45-13.00 h. El nou marc normatiu: el Reglament de Protecció de Dades de la Unió Europea i el Projecte de nova Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Sra. Joana Marí Cardona, responsable de consultoria del Registre de Protecció de Dades, Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Generalitat de Catalunya

13.00-14.30 h. Taller pràctic. Les funcions del delegat de protecció de dades a les administracions públiques locals
Sra. Àngela Fernández Solé, responsable de suport municipal en Protecció de Dades, Diputació de Barcelona

 

4a. sessió: 20 de juliol de 2018. La remunicipalització de serveis: quines conseqüències?

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial
Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya


10.00-11.15 h.   Externalització o remunicipalització de serveis: quina opció s’adapta millor al meu ajuntament?
Dr. Joaquim Tornos Mas, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Barcelona

11.15-11.45 h. Pausa

11.45-13.00 h. Efectes laborals de la remunicipalització en el personal adscrit al serveis remunicipalitzats
Dr. Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret laboral, Universitat Autònoma de Barcelona

13.00-14.30 h. Taller pràctic. L’impacte econòmic-financer de la remunicipalització: rescat del servei i indemnitzacions
Sr. Javier Requejo Garcia, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona

5a. sessió: 21 de setembre de 2018. Eines i tècniques per la comunicació


9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial
Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya


10.00-11.15 h. Presentacions en públic: crear, implicar i arriscar
Sr. David Espinós, consultor en comunicació i facilitador

11.15-11.45 h. Pausa

11.45-13.00 h. L’empatia com a eina de comunicació política
Sra. Pilar Sardà Magdalena, advocada i consultora en comunicació

13.00-14.30 h. Taller pràctic. Com aplicar a la pràctica les eines de comunicació no verbal
Sra. Pilar Sardà Magdalena, advocada i consultora en comunicació

6a. Sessió: 23 de novembre de 2018. Govern local i polítiques públiques 

9.00-10.00 h. Actualització legislativa i jurisprudencial
Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

10.00-11.15 h. Procés de canvi de les organitzacions públiques: models organitzatius i funció pública directiva a les entitats locals
Dr. Carles Ramió Matas, catedràtic de ciència política i de l’administració, Universitat Pompeu Fabra

11.15-11.45 h. Pausa

11.45-13.00 h. La participació ciutadana a l’administració local
Dra. Teresa Carballeira Rivera, catedràtica acr. de dret administratiu, Universitat de Santiago de Compostela

13.00-14.30 h. Taller pràctic. Polítiques d’immigració i implicació dels ajuntaments en la mentoria social
Dr. Òscar Prieto Flores, investigador del Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals, Universitat de Girona

 

 

ALTRES INFORMACIONS

Lloc de realització: Aules de l'ACM (C/ València, 231, 5a planta - Barcelona)

Destinataris: Electes locals

Preu: 250€

Direcció

Dra. Judith Gifreu i Font, professora titular de dret administratiu i directora de la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, Universitat Autònoma de Barcelona

Sr. Marc Pifarré i Estrada, apoderat general de la Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes