IniciFormació › Presentació de la Guia d’autoavaluació d...

Presentació de la Guia d’autoavaluació de la integritat pública per a governs locals

presentacio_guia_autoavaluacio_plans_integritat_acm
Data curs
20 setembre de 2022

La Fundació Transparència i Bon Govern, vinculada a l’ACM, va començar a treballar l’any 2019 una proposta integral per a donar eines als ens locals per aconseguir impulsar una veritable cultura ètica als governs locals de Catalunya.

En aquests tres anys, s’ha elaborat una metodologia pròpia adaptada als ens locals , després de diverses proves pilot, que té com a principal resultat posar a disposició de totes les institucions locals dues guies per fer un plantejament estratègic i integral de l’ètica pública i la integritat. L’objectiu és anar més enllà d’accions puntuals o per obligació legal, com els PMA dels fons Next Generation o les bústies de denúncies, per fer aquest plantejament més omnicomprensiu, proactiu i per voluntat dels propis ens locals.

La primera de les Guies, com elaborar un pla d’integritat, ja fa gairebé un any que està a disposició de tothom i és referència de molts ens locals que ja estan elaborant o han elaborat plans d’integritat o eines d’ètica pública a les seves organitzacions.

Us convidem a conèixer i utilitzar la segona de les guies, que de fet inclou i complementa la primera.

Es tracta d’una eina digital que hem pogut dur a terme gràcies a la participació del Consorci AOC i que vol esdevenir una eina útil per a tots aquells Governs locals per a conèixer la maduresa de les seves polítiques d’integritat i ètica pública i, alhora, fer propostes en aquells àmbits on encara no es treballa o es pot complementar el que ja s’està fent.

Aquesta aplicació estarà en obert i és gratuïta per a tots els ens locals, amb aquesta voluntat d’impulsar polítiques d’integritati ajudar amb eines concretes a implementar-les. 

Cal dir que aquesta eina d’autoavaluació no pretén ser un element de competició entre Ajuntaments o assenyalar allò que encara no es fa. L’única voluntat que persegueix, és ajudar a la millora de les polítiques públiques d’integritat local i que els consistoris tinguin propostes concretes d’avaluació i d’accions per a continuar creixent en aquest àmbit tan important per la nostra societat.

Val a dir finalment, que tenim la complicitat també d’institucions com l’Oficina Antifrau de Catalunya que ens ha assessorat en l’elaboració de les guies i en la formació en les proves pilot i que és una eina més a afegir al plantejament que com a país està impulsant el Govern de la Generalitat. En aquest sentit, el Pla d’Acció OGP de Catalunya, presentat el passat mes de gener, va aprovar que un dels compromisos davant l’OGP és precisament l’impuls dels Plans d’Integritat per a ens locals, amb la metodologia proposada per l’ACM-FTBG.

És també amb aquesta complicitat del Govern i amb el treball continuat que s’ha fet durant anys per moltes institucions locals a través de la Xarxa de Governs Transparents, que esperem que incorporeu a les prioritats dels vostres ens locals les polítiques d’integritat que us proposem.

Programa

10.00 h. - Inauguració

  • l·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre.
  • Sra. Astrid Desset, directora del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

10.20 h. - Presentació de la Guia d’autoavaluació de la integritat pública per a ens locals

  • Sr. Lluís Corominas, director de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBGL-ACM).
  • Sr. Rubén Jericó, cap de servei de la Subdirecció d’Estratègia i Innovació del Consorci AOC.
  • Sr. Jan Reñé, tècnic de la Fundació Transparència i Bon Govern (FTBGL-ACM).

11.30 h. – Cloenda

Dades d'interès

Dia: Dimarts 20 de setembre de 2022

Hora: de 10 a 11.30 h.

Lloc: es podrà seguir de forma online a través de les xarxes socials de l'ACM:

- YOUTUBE

- FACEBOOK

- INSTAGRAM

- TWITTER

- TWITCH

- LINKEDIN

- TELEGRAM