IniciFormació › Presentació dels Tallers legislatius: ‘Le...

Presentació dels Tallers legislatius: ‘Legislem per avançar’

Data curs
03 maig de 2022

 

 

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern, inicia aquest any 2022 el debat per impulsar tres projectes legislatius de gran interès i impacte en el món local.

La implicació del món local en la transformació de la nostra societat a través de l’àmbit legislatiu, no s’ha de limitar al posicionament quan el Govern, els grups parlamentaris o la iniciativa popular vehiculen les seves propostes amb proposicions de llei, projectes de llei, decrets llei o iniciatives legislatives populars.

Des de l’ACM participem activament en totes les iniciatives que volen regular aspectes que afecten al món local. Però, a més, volem impulsar la novació o la modificació en aquells àmbits que considerem fonamentals per al món local. És amb aquesta voluntat que volem obrir el debat a tres grans àmbits:

  • La viabilitat per a disposar d’una llei de contractes del sector públic de Catalunya que s’adapti a la realitat del nostre país.
  • La regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través de la Llei de governs i finances locals.
  • Definir el marc dels drets i deures dels electes locals, a través de l’Estatut de l’electe local que esdevingui un marc jurídic de referència per a qualsevol contingència que afecti als electes locals.

El President de l’ACM ens explicarà amb detall el contingut d’aquesta proposta a la primera part d’aquesta jornada. L’objectiu és generar debat i concretar el posicionament del món municipal sobre aquests tres grans temes, independentment que des de l’àmbit parlamentari també es promoguin aquestes iniciatives legislatives.

En la segona part de la jornada, volem fer una reflexió més filosòfica i sociològica. Sovint des del món local ens queixem de la poca adaptació de les normes a la realitat dels nostres pobles i ciutats. A banda de temes competencials i de finançament, hi ha el sentiment generalitzat que el marc jurídic i els canvis socials van a velocitats diferents i algunes lleis constitueixen veritables barreres per al progrés social i econòmic de la societat a les que s’apliquen. Per a reflexionar sobre la relació entre el dret i la realitat social, comptarem amb la veu de la Secretària General de l’ACM, amb una llarga trajectòria política, i amb en Francesc Torralba, reconegut filòsof i teòleg.

Programa

10.00 h. a 10.10 h. Presentació de la jornada i de la iniciativa dels tallers

  • Sr. Lluís Corominas, director de la Fundació Transparència i Bon Govern Local.

 

10.10 h. a 10.50 h. Legislem per avançar: tres propostes transformadores

  • Il·lm. Lluís Soler, president de l’ACM i alcalde de Deltebre.

 

10.50 h a 11.45 h. Llei i realitat social: una història a dues velocitats

  • Sra. Joana Ortega, Secretària General de l’ACM.
  • Sr. Francesc Torralba, filòsof i teòleg.

 

Dades d'interès

Dia: Dimarts 3 de maig

Hora: De 10.00 a 11.45 h.

Modalitat: online (es podrà seguir a través de les xarxes socials de l'ACM que són les següents: