IniciFormació › Seminari sobre fons europeus: Eines i oportu...

Seminari sobre fons europeus: Eines i oportunitats de finançament per als ens locals - 4a edició (formació semipresencial)

Data curs
26 setembre de 2023 a 06 febrer de 2024
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ,la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i DIPLOCAT,  amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior i  i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya , l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)  i la Diputació de Barcelona, oferim un seminari telemàtic específic per al món local centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha per als ens locals.

El seminari comptarà com a ponents amb personal funcionari de la Comissió Europea, professorat d’Universitat, personal tècnic d'ajuntaments que han obtingut finançament de fons europeus, tècnics de diferents departaments que gestionen directament els fons europeus i personal tècnic de la delegació del Govern davant la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTIUS
 • Dirigit a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica.
 • Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de Catalunya.
 • Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.
 • Temari actualitzat amb les prioritats anuals de cada programa/fons i, en aquesta edició, s’ha incorporat com a novetat el Pacte verd europeu.
 • Augmentar la capacitació dels governs locals per incrementar l’accés al finançament europeu.
 • Capacitar les administracions locals de Catalunya per aprofitar les oportunitats de finançament en el marc del Next Generation EU.
 • Informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament europeu.
 • Donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya.
 • Contingut adreçat al món local català.
PROGRAMA

Inauguració 
26 de setembre de 2023  a les 10.00 h

Introducció a la Unió Europea (3h)

 • Nocions bàsiques sobre el funcionament de les institucions europees.
 • Nocions bàsiques sobre qüestions pressupostàries de la UE: Què és el pressupost de la UE i què és el Marc Financer Pluriennal (2021-2027).

 Arquitectura dels fons europeus. Eines per a la presentació de projectes (1’5h)

 • Fons europeus de gestió descentralitzada: els fons estructurals i d’inversió.
 • Fons europeus competitius.
 • Passos a seguir per participar en projectes europeus. 

Next Generation EU (7h)

 • Què és el Next Generation EU.
 • Oportunitats de finançament de Next Generation EU per àmbits temàtics: turisme, rehabilitació d’edificis, sostenibilitat energètica, residus i digital.
 • Pla de mesures antifrau.
 • Exemples de projectes finançats.

 Taller pràctic de gestió i justificació de Next Generation EU (2h)

 FEDER i altres instruments de cohesió (6h)

 • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Desenvolupament Regional i Urbà (2021-2027).
 • Oportunitats en el marc dels Programes Operatius Pluriregionals d’Espanya (FEDER i Fons Social Europeu+).
 • Cooperació Territorial Europea (2021-2027).

 Taller pràctic presencial (3h)

 Treball i afers socials (6h)

 • Fons Social Europeu i (FSE+).
 • Garantia Juvenil.
 • Fons Europeu d’Ajuda a les Persones més Desafavorides (FEAD).
 • Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG).
 • Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV) (2021-2027).
 • Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF) (2021-2027).
 • Erasmus for Young Entrepreneurs.

 Agricultura, desenvolupament rural i polítiques marítimes i pesqueres (3h)

 • Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA).
 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Fons Europeu Marítim de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA).

 Instruments de medi ambient (1’5h)

 • Programa de Medi Ambient i Acció Climàtica (LIFE).

 Ensenyament, joventut i cultura (3h)

 • Erasmus+: educació i formació, joventut i esports.
 • Cos Europeu de Solidaritat.
 • Europa Creativa.

Innovació, recerca i TIC (3h)

Programa Europa Digital (2021-2027).
Horizon Europe.

 Cooperació i ajuda humanitària (3h)

 • RescEU -  European Civil Protection and Humanitarian aid Operations.
 • Instruments de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional .

 Pacte verd europeu i oportunitats de finançament per als ens locals (3h)

 Taller pràctic presencial (3h)

DESTINATARIS
 • Dirigit a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica.
INFORMACIÓ GENERAL

Dates: sessió setmanal els dimarts, del 26 de setembre de 2023 a febrer de 2024

Horari: de 10 a 13 h

Total hores del seminari: 48 hores

Tipus de sessions: Una  sessió setmanal virtual, en dimarts i un màxim de 2 sessions pràctiques presencials 

Modalitat: Semipresencial (combinació de sessions virtuals i 2 sessions presencials)

Sessions virtuals: Aula virtual Zoom de l'ACM-FAAEE

Lloc de les sessions presencials:

Sala S7 planta -1 de l’edifici 25 del Recinte de l’Escola Industrial 
Carrer Urgell, 187
Barcelona

Avaluació:  Obtenció d’un certificat d’aprofitament expedit per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), un cop superat amb èxit un qüestionari que es realitzarà en finalitzar el seminari. Únicament podran optar al certificat d’aprofitament els inscrits amb un mínim del 80% d’assistència.

Per a més informació:

 
INSCRIPCIONS
 • La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat.
 • Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte:

- La cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments)
- L’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa
- L’ordre de recepció de les sol·licituds
 

 • La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu clicant al següent enllaç: ENLLAÇ INSCRIPCIÓ