IniciFormació › Empreses col·laboradores amb l'àrea d...

Empreses col·laboradores amb l'àrea de formació de l'ACM

 

Empreses que donen suport a l'ACM

 

   ​       

 

 

 

 

 

 

Empreses col·laboradores

Oferim solucions integrals per als temes de gestió i de comunicació als ajuntaments.
http://www.iserveis.cat/

 

Defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual.
http://www.sgae.es/es-cat/

 

 

Gestió de processos relacionats amb el cicle de l’aigua.
http://www.sorea.cat/ca

 

Contenidors i software per gestionar la recollida de residus.

http://www.contenidorsdereciclatge.cat

 

Condicions bancàries per a empreses i particulars i gestió de productes hipotecaris, assegurances, dipòsits i plans de pensions.

http://www.bancsabadell.com

 

Especialitzada en Transformció Digital i Ciberseguretat, que realitza activitats d’assessorament, direcció i implantació de serveis TIC.

                                         http://www.light-eyes.com