IniciFormació › Matinals Prat de la Riba. Seminari d'ac...

Matinals Prat de la Riba. Seminari d'actualització per a electes locals - X edició

Data curs
18 febrer de 2022 a 18 novembre de 2022
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

INICI DEL SEMINARI 18 DE FEBRER  DE 2022

Des de l’any 2000, la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes (FAAEE) de l’ACM i la UAB han organitzat diversos programes formatius adreçats als càrrecs electes de les entitats locals catalanes, entre els quals destaquen la Diplomatura de Postgrau en Gestió i Administració Local, el Màster en Govern Local i la Diplomatura de Postgrau en Lideratge i Governança Local. La necessitat d’actualitzar els coneixements oferts en aquests programes formatius i d’articular un fòrum de debat i de resolució dels problemes i reptes que preocupen els responsables de la política municipal va conduir l’any 2010 a preparar, amb voluntat de continuïtat, un seminari de periodicitat bimensual emmarcat en les activitats promogudes per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, creada l’abril de 2009, entre la FAAEE i la UAB. Davant l’èxit de les convocatòries precedents, enguany es presenta la desena edició, en què les novetats legislatives i jurisprudencials i les qüestions d’actualitat que desperten l’interès del món local continuen constituint la ratio essendi d’aquest programa formatiu. Les Matinals es desenvolupen en sis sessions estructurades en tres blocs permanents, que es desenvolupen els divendres al matí en format online. El primer està conformat per una sessió d’actualització normativa i jurisprudencial que pretén informar i comentar el conjunt de lleis i reglaments aprovats recentment i que afecten l’esfera competencial local, així com les sentències dictades pels tribunals de justícia que poden ser d’interès per als càrrecs electes de Catalunya. El segon està constituït per un cicle de conferències referit a diferents temàtiques d’actualitat i d’interès local i, finalment, el seminari es clou amb un taller vinculat a la matèria analitzada en el cicle de conferències en què s’analitzaran casos reals per tal de fomentar la participació i enriquir el debat entre els assistents

Documents Associats
PDF icon matinals_prat_de_la_riba_2022.pdf
OBJECTIUS

Les Matinals Prat de la Riba es formulen amb l’objectiu que els assistents puguin assolir un conjunt de competències que els permetin: 
• Desenvolupar idees i propostes originals (creativitat)
• Resoldre problemes en l’esfera competencial local de manera efectiva 
• Aplicar coneixements i habilitats en entorns i contextos multidisciplinaris 
• Actuar amb esperit crític i responsable 
• Motivar la discrecionalitat administrativa en la presa de decisions 
• Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors de la pràctica professional dels càrrecs electes de Catalunya 
• Aprendre a aprendre i ser conscient del valor del propi coneixement i del seu impacte a la comunitat local (autoestima professional) 
• Afavorir la disponibilitat a la participació compromesa en la vida social 
• Liderar 
• Treballar en equip 
• Gestionar equips 
• Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes (assertivitat)
• Aprendre a planificar i organitzar 
• Fomentar l’adaptació en ambients canviants (flexibilitat als canvis normatius) 
• Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat de les polítiques públiques 
• Afavorir la sensibilitat per l’entorn i el medi ambient amb l’elaboració de polítiques sostenibles 
• Gestionar el propi temps per al desenvolupament acadèmic i professional

PROGRAMA

1a. sessió: 18 de febrer de 2022.  Fons Next Generation i entitats locals

9.00-9.10 h. - Inauguració

 • Sr. Lluís Soler i Panisello, president de l’ACM i alcalde de Deltebre
   

9.10-9.55 h. - Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

10.00-11.00 h. - Marc legal d’actuació: el Pla Europeu per la Recuperació “Next Generation UE” i el Marc Financer Plurianual 2021-2027. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 • Sra. Teresa Medina Plans, subdirectora general de Programació Econòmica, Direcció General de Fons Europeus, Departament d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

11.05-12.05 h. - La participació de les entitats locals en la gestió i execució de projectes finançats amb els fons europeus per la recuperació

 • Dr. Alfredo Galán Galán, catedràtic de dret administratiu, Universitat de Barcelona

Pausa 5 minuts

12.10-13.10 h. - Taller pràctic. Àmbits d’actuació en la gestió local dels fons europeus. La construcció de l’agenda urbana municipal

 • Sr. Valentín Merino Estrada, secretari general, Ajuntament de Valladolid

 

2a. sessió: 22 d’abril de 2022. Urbanisme i habitatge

9.00-9.45 h. - Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. - Les barreres arquitectòniques i la gent gran: els nous reptes locals en la promoció d’habitatge protegit i en les dotacions i equipaments públics

 • Dra. Ma. Luisa Gómez Jiménez, professora de dret administratiu, Universitat de Màlaga

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. - La regulació local dels habitatges d’ús turístic

 • Dr. Gabriel Domènech Pascual, catedràtic de dret administratiu, Universitat de València

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. - Taller pràctic. La llei estatal de regulació dels lloguers

 • Sr. Carles Sala Roca, Secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Departament de Drets Socials

 

3a. sessió: 17 de juny de 2022. Noves polítiques públiques en l’àmbit dels recursos humans

9.00-9.45 h. - Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. - El Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball

 • Dr. Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i Seguretat Social, Universitat Autònoma de Barcelona

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. - L’estabilització del personal interí en la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública

 • Sra. Maria Dapena Gómez, cap de recursos humans, Ajuntament de Vigo

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. - Taller pràctic. Processos de transformació digital de les organitzacions públiques en la gestió dels recursos humans

 • Dr. Miquel Salvador Serna, professor titular de ciència política i de l’administració, Universitat Pompeu Fabra

 

4a. sessió: 15 de juliol de 2022. Formules per a la reactivació socioeconòmica local

9.00-9.45 h. - Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. -  La tria d’indicadors territorials per a fomentar la dinamització local

 • Sr. David Moreno Lobera, expert en estadística i comunicació, Activa Prospect

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. - La col·laboració público-privada per dinamitzar i revitalitzar espais: les àrees de promoció econòmica urbana

 • Sra. Ariadna Villegas Torras, gerent de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. - Taller pràctic. L’elaboració de plans estratègics i plans d’acció en el territori

 • Sr. Eduard Jiménez Hernández, economista y consultor en polítiques públiques

 

5a. sessió: 23 de setembre de 2022. La responsabilitat patrimonial i contractual dels ens locals

9.00-9.45 h. - Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. - Els danys derivats d’actuacions a la via pública. La responsabilitat de contractistes i concessionaris

 • Sra. Maria Abelleira Rodríguez, magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. - La responsabilitat contractual derivada de la resolució de contractes públics

 • Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus

Pausa 5 minuts

12.00-13.00 h. - Taller pràctic. L’anul·lació de plans urbanístics i els seus efectes en les construccions i activitats locals

 • Dra. Elvira Fernández Lozano, advocada

 

6a. sessió: 18 de novembre de 2022. Organització i funcionament dels ens locals

9.00-9.45 h. - Actualització legislativa i jurisprudencial

 • Sr. Francesc Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos, Gabinet Jurídic, Generalitat de Catalunya

Pausa 5 minuts

9.50-10.50 h. - Innovació i gestió del canvi en les entitats locals

 • Sr. Manel Muntada Colell, expert en gestió del coneixement, desenvolupament i canvi organitzatiu, Cumclavis

Pausa 5 minuts

10.55-11.55 h. - Com millorar la transparència i la rendició de comptes en els processos administratius locals

 • Dr. Joan Alemany Garcias, advocat i professor de dret administratiu, Universitat de les Illes Balears

Pausa 5 minuts

12.00-13.000 h. - Taller pràctic. La transició a la nova normalitat post-pandèmia

 • Dr. Francisco Velasco Caballero, catedràtic de dret administratiu, Universitat Autònoma de Madrid

 

INFORMACIÓ GENERAL

Dates:

Les sessions es duran a terme en format online els divendres (9.00-13.00 hores) durant l’any 2022, en les dates següents:

 • 18 de febrer
 • 22 d’abril
 • 17 de juny
 • 15 de juliol
 • 23 de setembre
 • 18 de novembre       

 

Import de la matrícula:

100 euros per les 6 sessions matinals (Preu de la formació: 250 euros. La FAAEE subvenciona el preu de matrícula en 150 euros per alumne).

La forma de pagament es comunicarà una vegada acceptada la inscripció, i cal fer el pagament abans de la primera sessió.

 

Termini d’inscripció: Dimarts 15 de febrer de 2022