IniciFormació › Diplomatura de Postgrau semipresencial en Li...

Diplomatura de Postgrau semipresencial en Lideratge i Governança Local - 5a edició

Data curs
14 octubre de 2021 a 27 octubre de 2022
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

El Postgrau en Lideratge i Governança Local és un programa semipresencial de formació fruit de la col·laboració entre la UPF Barcelona School of Management i l’Associació Catalana de Municipis a través de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes.

Aquest programa ofereix una formació orientada a la preparació específica dels càrrecs electes en una societat que canvia ràpidament i on les institucions s’han d’adaptar de forma continuada. En un moment com l’actual es fa més palesa la necessitat d’adaptar les polítiques i processos de govern i gestió pública a la constant evolució dels països i les organitzacions.

La globalització i la creixent complexitat de les decisions econòmiques i empresarials exigeixen a les institucions locals i autonòmiques del segle XXI transformar-se per respondre a les necessitats d’uns ciutadans cada cop més actius, més informats i amb més criteri per exigir respostes adequades a la realitat de la nostra societat i ajudar-vos en aquesta tasca és el que pretenem amb aquest Postgrau.

El sòlid posicionament assolit per la Universitat Pompeu Fabra en l'àmbit econòmic i empresarial, juntament amb l'experiència adquirida durant anys de servei a la docència i la investigació, ha culminat en una nova forma d'entendre la formació en l'àmbit de les organitzacions i també en la gestió pública: la UPF Barcelona School of Management.

La UPF Barcelona School of Management és un nou model d'escola de management, que té com a missió formar persones capaces de gestionar empreses, institucions i projectes impulsant la innovació, la transformació social, el compromís amb la cultura i el benestar global.

Com Escola de Management manté i potencia una estreta relació entre la universitat i les institucions, que troba en aquest postgrau un clar exponent, unint els nous reptes de management al sector públic amb l'objectiu de facilitar i treballar els coneixements necessaris per proporcionar les claus pel desenvolupament de les habilitats directives, de lideratge i gestió d’equips que permetin i possibilitin la transformació de les organitzacions locals.

Objectius:

1. Entendre el context econòmic i social on s’ha de desenvolupar l’actuació política i la gestió de l’Administració local.

2. Conèixer i comprendre els canvis provocats per la implementació de la noves tecnologies i la digitalització i la seva aplicabilitat als serveis públics.

3. Identificar i treballar els reptes  de la nova gestió pública del segle XXI: pensament estratègic, tecnologia i noves dinàmiques de col·laboració público-privada.

4. Aprofundir en els models de gestió i els indicadors econòmics que possibiliten entendre u millorar la gestió de l’Administració local.

5. Proporcionar les eines necessàries per a dissenyar discursos polítics i corporatius eficaços, així com gestionar l’impacte de la comunicació als diferents canals actuals.

6. Proporcionar les claus pel desenvolupament de les habilitats directives com a càrrecs electes de l’Administració Local, que permeti la millora de la gestió dels equips de treball.

Destinataris:

Electes que vulguin aprofundir en la implementació d’estratègies per tal de fomentar el desenvolupament de capacitats lideratge i direcció política en els governs locals.

Criteris d'admissió:

Places limitades

Criteris d’admissió: En el cas d’una preinscripció superior a les places de l’acció formativa, es prioritzarà, per aquest ordre, que les persones siguin electes locals i tinguin delegades tasques de govern, així com que prioritàriament siguin menors de 40 anys.

Informació general:

Període lectiu:  Del 14 d’octubre de 2021 a 27 d’octubre de 2022

Tipus de sessions: 

  • 8 Sessions presencials de 6 hores i 1 de 3 hores. 

            Horari: Dijous de 10.00 a 14.00 h amb pausa per dinar,

                        i de 15.30 a 17.30 h.

            Lloc de realització de les sessions presencials: 
            Seu UPF-BSM. Aules 401-402 Balmes, 132 - 134, 08008 Barcelona

  • Sessions virtuals de 3 hores.

            Horari: Dijous de 15.30 a 18.30 h

             A través de l’aula global del postgrau

Preu de la matrícula: 800€ 

 

PROGRAMA

El programa es desenvolupa en tres eixos de coneixement que responen als objectius anteriorment definits:

1. Actuació política i gestió pública.

2. Comunicació i Acció política.

3. Perfeccionament del Lideratge i de les competències personals.

S’estructura en 6 mòduls formatius i 7 assignatures, el contingut dels quals us detallem seguidament:

Mòdul I: Context global i local

Assignatura 1: Introducció

• Glocal: els canvis tecnològics, econòmics, socials i polítics i el futur de les administracions locals

• Innovació i gestió pública al segle XXI • Models organitzatius públics

• El sistema institucional territorial de Catalunya

• Governs locals: serveis i competències

Assignatura 2: Entorn Econòmic i Social

• Economia i societat

• Geopolítica, mercats i comerç internacional

• Sostenibilitat i creixement

• Transformació digital i canvi

Mòdul II: Actuació política i Gestió Pública

Assignatura 3: Actuació política

• Lideratge polític i la modernització i canvi de les organitzacions locals

• Lideratge polític i models de gestió a l’Administració Local

• Lideratge polític i els cicles de polítiques públiques

• L’impacte de la intel·ligència artificial a l’Administració Publica

• Ètica pública per a càrrecs electes i mesures antifrau

Assignatura 4: Gestió pública

• Política i management: les dimensions organitzatives i la gestió de recursos humans

• Els models de gestió de l’Administració local

• La nova gestió pública del segle XXI: pensament estratègic, tecnologia i noves dinàmiques de col·laboració público-privada

• Quadres de comandament polítics i administratius

• Gestió política amb indicadors. Indicadors econòmics. Externalitzar o remunicipalitzar? Experiències i casos: públic-privat

• Management públic per a càrrecs electes

Mòdul III: Acció política

Assignatura 5: Acció política

• Estratègia i missatge polític. Multicanalitat

• L’e-administració com a eina

• Equips de confiança. Gabinet de premsa i relació amb els mitjans

• Projecció i gestió de l’agenda. Protocol

• Campanya electoral

• Com llegir les enquestes?

• Protocol. Projecció i gestió de l’agenda

Mòdul IV: Comunicació

Assignatura 6:

Comunicació

• Comunicació institucional (i política)

• Estratègies comunicatives 2.0

• TIC al servei de la ciutadania

Mòdul V: Lideratge i competències personals

Assignatura 7: Lideratge i competències de management

• Lideratge transformador i coaching d’equips

• Gestió d’equips: estils de lideratge i el seu impacte en el clima

• Lideratge en xarxa

• Oratòria i comunicació d’impacte

Presentació d’un Treball final de Postgrau que s’haurà de defensar públicament davant d’un tribunal conformat per la Direcció Acadèmica, i professors i experts del programa.