IniciFormació › Programa de formació en Lideratge i Govern...

Programa de formació en Lideratge i Governança de la Col·laboració Publicoprivada Local. Esade - ACM, 2a edició (presencial)

Data curs
08 octubre de 2024 a 20 novembre de 2024
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye​@acm.cat)

Davant l’èxit de participació de la 1a edició del Programa de formació en Lideratge i Governança de la Col·laboració Publicoprivada Local (CPPL) promogut per l’ACM i ESADE, programem una segona edició renovada que aborda les aliances estratègiques en l’àmbit local català com un element inherent a la transformació de les administracions públiques, en benefici de la qualitat i de la sostenibilitat d’uns serveis públics més inclusius i sostenibles.

El Programa aborda la CPPL com a impuls a la modernització de l’Administració pública que millora la qualitat de les polítiques públiques en l’àmbit local i es focalitza en la millora competencial dels responsables de l’administració local de Catalunya. Amb aquest objectiu la present proposta posa l’accent en la creació de valor compartit, superant la clàssica distinció entre l’interès social i l’interès econòmic, per avançar en la cerca de sinergies i aprofitar les interseccions d’interessos entre la societat, l’Administració i l’empresa.

El Pla de recuperació i els fons europeus ofereixen una oportunitat per replantejar el procés d’interacció entre els actors públics i els privats, superant alguns dels problemes plantejats en el passat. Això requereix dels electes i directius uns aprenentatges que permetin gestionar tal relació generant la màxima aportació de valor en les respostes socials als reptes del nou mandat local.

Des de l’ACM i en col·laboració amb una institució de prestigi com Esade, el programa comptarà amb el seu coneixement en matèria de CPP amb mirada holística i internacional que aporta know-how, expertesa i innovació en el context català. El Centre de Governança Pública d’Esade - EsadeGov, format per professors, col•laboradors, investigadors i administradors, treballa pensant en els governs i en les organitzacions del sector públic. Amb més de 30 d’experiència de formació en el camp de la gestió pública, més de 3.000 governants i directius públics han participat en els seus programes de formació (Màster en Direcció Pública - Executive Master in Public Administration - EMPA, Programa en Direcció Estratègica de la CPP i Programa Executiu en Governança del Sector Públic).

El Programa en Lideratge i Governança de la CPPL s’ha dissenyat específicament per reunir de forma intensiva a l’aula a persones electes, càrrecs directius i personal gerencial d’àrees que tenen un alt component relacional amb el sector privat, sigui a través de la regulació, la contractació, les externalitzacions o les concessions, com també per concebre i impulsar noves polítiques i serveis públics. 

Objectius

Aportar als càrrecs electes i directius uns fonaments conceptuals sòlids perquè puguin entendre i analitzar les qüestions de governança relacionades amb els projectes de CPP en l’àmbit local, definint instruments i mètodes de cooperació, consolidant mecanismes de coordinació municipal i identificant nous àmbits on les aliances amb el sector privat puguin contribuir a la creació de valor públic.

Els principals objectius del programa són:

1. Disposar d’un marc conceptual de referència sobre la cooperació publicoprivada, des d’una dimensió estratègica, econòmica i jurídica que permeti la creació de valor públic en l’àmbit local.

2. Comprendre les diferències i les similituds entre el sector públic i el privat, identificant-ne les complementarietats per donar resposta a les necessitats col·lectives.

3. Identificar els models de col·laboració més aconsellables per a cada entorn polític i econòmic, i els seus factors d’èxit.

4. Conèixer el marc de la contractació pública, entendre la lògica organitzativa de la contractació pública i comprendre el funcionament del procés de presa de decisions en els sectors públic i privat.

5. Conèixer els aspectes bàsics del disseny i de la gestió del contracte. Saber avaluar la millor alternativa i gestionar el risc i els límits de la cooperació.

6. Saber gestionar l’execució, el seguiment i l’avaluació dels contractes.

7. Desenvolupar les capacitats directives amb visió estratègica i de gestió que garanteixin una implementació fluida de la cooperació.

8. Conèixer les perspectives comparades d’altres països en l’àmbit de la col·laboració publicoprivada, com també les tendències de futur d’aquesta col·laboració

 

TITULACIÓ:
Certificat d’aprofitament del curs de formació de 48 hores “Lideratge i governança en Col·laboració Publicoprivada Local” atorgat per Esade.

Programa: estructura i continguts

El programa formatiu consta de:

• 5 sessions formatives (8 h cadascuna) distribuïdes en mòduls de matí i tarda 
• 2 sessions pràctiques de disseny i presentació de projectes (4h cadascuna) 
 

Sessió 1: La modernització de l’administració pública: l’aportació de la col·laboració publicoprivada. 

 •  Mòdul d’introducció (1h)

            Professorat: Dra. Mónica Reig 

 • Mòdul I: La modernització de l’Administració pública (4h)

          Professorat: Dr. Francisco Longo 

 •  Mòdul II: Reptes i oportunitats de la col·laboració entre organitzacions (3h) 

            Professorat: Dr. Victor Lapuente


Sessió 2: Disseny de projectes de col·laboració publicoprivada en l’àmbit local. (4h)

 • Mòdul I: Gestió de la confiança en projectes de col·laboració publicoprivada en l’àmbit local (4h).

         Professorat: Ferran Ramon Cortés 


Sessió 3: Factors clau en el context actual. La col·laboració publicoprivada com a motor d’innovació. 

 • Mòdul I: Marc Conceptual de la col·laboració publicoprivada i factors clau en el context actual. (4h)

          Professorat: Dra. Mónica Reig

 • Mòdul II: La col·laboració publicoprivada com a motor d’innovació. (4h)

           Professorat: Dr. Ramon Maspons


Sessió 4: Disseny de projectes de col·laboració publicoprivada en l’àmbit local. (4h)

         ​Professorat: Sr. Guido Charosky

 

Sessió 5: Concessions i partenariats públic-privats: disseny, organització i implementació

 •  Mòdul I: Marc teòric de les concessions i partenariats públicprivats (4h)

            Professorat: Dra.Tamyko Ysa 

 • Mòdul II: Disseny, organització i implementació dels partenariats públic-privats (4h)

            Professorat: Dra. Tamyko Ysa


Sessió 6: La contractació pública, fases de implementació del marc normatiu. El control jurídic, econòmic i financer

 • Mòdul I: Marc normatiu de la contractació pública (4h)

           Professorat: Sra. Neus Colet

 • Mòdul II: Les fases d’implementació del marc normatiu. El control jurídic econòmic i financer (4h)

            Professorat: Sr. Jordi Cases i Sra. Inmaculada Turu

 
Sessió 7: Habilitats directives per a la governança de la col·laboració publicoprivada. (4h) 

            Professorat: Dr. Marc Esteve


Presentació final de projectes de col·laboració publicoprivada en l’àmbit local (4h)

        Professorat: Dra.Mónica Reig 
 

Professorat
 • Sr. Jordi Cases 
 • Sra. Neus Colet
 •  Sr. Ferran Ramon Cortés
 •  Sr. Guido Charosky
 •  Dr. Marc Esteve 
 • Dr. Victor Lapuente
 •  Dr. Francisco Longo
 •  Sr. Ramon Maspons
 •  Dra. Mónica Reig
 •  Dra. Tamyko Ysa
 •  Sra. Inmaculada Turu 
   
Dades d'interès
Direcció acadèmica:
 •  Dra. Mònica Reig, directora associada de Esade Center for Public Governance (EsadeGov), i directora de EsadeGov PARTNERS.
Coordinació tècnica:
 • Sr. Francesc Iglesies i Riumalló, cap de formació, programes i publicacions de l'ACM.
 • Sra. Eva Batayé Mármol, tècnica de formació, programes i publicacions de l'ACM.
 • Sra. Cèlia Ferré, directora associada, àrea de programes personalitzats, ESADE.
Import: Contacteu amb Eva Batayé, formacio@acm.cat . Telèfon 93 496 16 16 (107)
 
Període lectiu: Del 8 d’octubre al 20 de novembre de 2024
 
Dates i horaris: 
 • 8 d’octubre de 9.00 a 18.00 hores 
 • 16 i 30 d’octubre de 10.00 a 14.00 hores 
 • 23 d’octubre i 6, 13 i 20 de novembre de 10.00 a 19.00
Metodologia: Les 7 sessions presencials es complementen amb l’ús de la plataforma virtual d’e-learning d’Esade 

Lloc de realització de les sessions presencials:
Esade- Universitat Ramon Llull
Building 3 - Av. d’Esplugues, 92-96
Barcelona 

Per a més informació:
 
Destinataris, Requisits i Criteris d'admissió

Destinataris:

 • Aquest programa de formació va orientat a càrrecs electes , eventuals, càrrecs personal directiu i gerencial dels ens locals i les seves societats i institucions. 


Requisits

 • Acreditació de desenvolupar funcions directives, ser càrrec directiu o gerencial, ser o haver estat electe o eventual de qualsevol entitat local de Catalunya.


Criteris d’admissió:

Currículum vitae, equilibri territorial i ordre de sol·licitud. Es prioritzaran les sol·licituds dels aspirants que presentin alguna de les següents condicions:

 • Ser o haver estat càrrec electe, o eventual en l’admnistració local.
 • Ser professional directiu o gerencial en una entitat local catalana. 
   
INSCRIPCIÓ