IniciFormació › Seminari sobre fons europeus: Eines i oportu...

Seminari sobre fons europeus: Eines i oportunitats de finançament per als ens locals - 3a edició (formació semipresencial)

Data curs
28 setembre de 2022 a 09 febrer de 2023
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

DIPLOCAT i les dues entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la  Generalitat de Catalunya i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, oferim un seminari telemàtic específic per al món local centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha per als ens locals.

El seminari comptarà com a professors amb funcionaris de la Comissió Europea, professors d’Universitat, tècnics de la Generalitat de Catalunya que gestionen directament els fons europeus, tècnics de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les i tècnics d’ajuntaments que han obtingut finançament de fons europeus.

 

OBJECTIUS

• Dirigit a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica, i també a tècnics i responsables de les entitats membres de DIPLOCAT.

• Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de Catalunya.

• Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.

• Augmentar la capacitació dels governs locals, així com les entitats econòmiques i socials, per a incrementar l’accés al finançament europeu.

• Capacitar les entitats i les administracions locals de Catalunya per aprofitar les oportunitats de finançament en el marc del Next Generation.

• Informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament europeu.

• Donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya. • Contingut adreçat al món local català i les entitats econòmiques i socials.

PROGRAMA

Introducció a la Unió Europea (3h)

 • Nocions bàsiques sobre el funcionament de les institucions europees.
 • Nocions bàsiques sobre qüestions pressupostàries de la UE: Què és el pressupost de la UE i què és el Marc Financer Pluriennal (2021-2027).

 Arquitectura dels fons europeus. Eines per a la presentació de projectes (3h)

 • Fons europeus de gestió descentralitzada: els fons estructurals i d’inversió.
 • Fons europeus competitius.
 • Passos a seguir per participar en projectes europeus.

 Next Generation EU (6h)

 • Què és el Next Generation EU.
 • Oportunitats de finançament de Next Generation EU per àmbits temàtics: turisme, rehabilitació d’edificis, sostenibilitat energètica, residus i digital.
 • Exemples de projectes finançats.
 • Taller pràctic de gestió i justificació.

 FEDER i altres instruments de cohesió (6h)

 • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Desenvolupament Regional i Urbà (2021-2027). Especial consideració a la Iniciativa REACT-EU.
 • Oportunitats en el marc dels Programes Operatius Pluriregionals d’Espanya (FEDER i Fons Social Europeu+).
 • Cooperació Territorial Europea (2021-2027).
 • Fons de Solidaritat de la Unió Europea.
 • L’Agenda de Desenvolupament Urbà Europea. 

Treball i afers socials (6h)

 • Fons Social Europeu i (FSE+)
 • Garantia Juvenil.
 • Fons Europeu d’Ajuda a les Persones més Desafavorides (FEAD).
 • Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG).
 • Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV) (2021-2027).
 • Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF) (2021-2027).
 • Erasmus for Young Entrepreneurs.

Agricultura, desenvolupament rural i polítiques marítimes i pesqueres (3h)

 • Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA).
 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • Fons Europeu Marítim i de la Pesca(FEMP).

Instruments de medi ambient i eficiència energètica(3h)

 • Programa de Medi Ambient i Acció Climática (LIFE).
 • Fons europeus en l’àmbit de l’eficiència energètica.

Ensenyament, joventut i cultura (3h)

 • Erasmus+.
 • Cos Europeu de Solidaritat.
 • Europa Creativa.

Innovació, recerca i TIC (3h)

 • Programa Europa Digital (2021-2027).
 • Horizon Europe.

 Cooperació i ajuda humanitària (3h)

 • RescEU -  European Civil Protection and Humanitarian aid Operations.
 • Instruments de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional .

Taller pràctic final (6h)

DESTINATARIS
 •  Dirigit a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica, i també a tècnics i responsables de les entitats membres de DIPLOCAT. 
INFORMACIÓ GENERAL

Dates: del 28 de setembre de 2022 a febrer de 2023

Horari: de 16 a 19 h.

Tipus de sessions: Una  sessió setmanal virtual, en dimecres i un màxim de 3 sessions pràctiques presencials (pot variar en funció de les recomanacions sanitàries)

Lloc de realització: Aula virtual plataforma Zoom ACM-FAAEE

Avaluació:  Obtenció d’un certificat d’aprofitament, un cop superat amb èxit un qüestionari que es realitzarà en finalitzar el seminari. Únicament podran optar al certificat d’aprofitament els inscrits amb un mínim del 80% d’assistència.

PREINSCRIPCIONS
 • El termini d’inscripció finalitza el dia 20 de setembre de 2022 a les 15h.
 • La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat.
 • Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte:
  - La cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments)
  - L’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa
  - L’ordre de recepció de les sol·licituds
   
 • La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu clicant al següent enllaç:

  ENLLAÇ PER A LA INSCRIPCIÓ