IniciFormació › Seminari sobre fons europeus: Eines i oportu...

Seminari sobre fons europeus: Eines i oportunitats de finançament per als ens locals, 2a edició

Data curs
29 setembre de 2021 a 09 febrer de 2022

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i les dues entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, oferim un seminari telemàtic específic per al món local centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha per als ens locals.

El seminari comptarà amb experts de la Comissió Europea, de la Generalitat, professors d’universitats i representants de diferents administracions locals que tenen experiència en la gestió de fons europeus. 

OBJECTIUS

Acció formativa dirigida a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica que pretén:

- Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de Catalunya i, en particular, de les administracions locals, en un moment molt oportú, després que el Consell Europeu hagi aprovat l’acord per a la recuperació econòmica d’Europa arran de la crisi causada per la Covid-19.

- Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.

- Augmentar la capacitació dels governs locals per a incrementar l’accés al finançament europeu.

- Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de fons europeus 2021-2027.

- Informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament europeu.

- Donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya.

- Contingut adreçat al món local català. 

PROGRAMA

Introducció a la Unió Europea (3h)

 • Nocions bàsiques sobre el funcionament de les institucions europees.
 • Nocions bàsiques sobre qüestions pressupostàries de la UE per als propers 7 anys: Què és el pressupost de la UE i què és el Marc Financer Pluriennal (2021-2027).

 

Next Generation EU (4h)

 • Què és el Next Generation EU.
 • Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Pla de recuperació i resiliència espanyol. 

 

Arquitectura dels fons europeus. Eines per a la presentació de projectes (3h)

 • Fons europeus de gestió descentralitzada: els fons estructurals i d’inversió.
 • Fons europeus competitius.
 • Passos a seguir per participar en projectes europeus.

 

Política de cohesió (6h)

 • Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) – desenvolupament regional i urbà (2021-2027).
 • Fons de Solidaritat de la Unió Europea.
 • Instruments en el marc del programa Reactiu de la Unió Europea.
 • Oportunitats en el marc dels Programes Operatius Pluriregionals d’Espanya (FEDER i Fons Social Europeu).
 • Fons Europeu d’Ajuda a les Persones més desafavorides (FEAD).
 • Cooperació territorial europea (2021-2027).
 • L’agenda de desenvolupament urbà europeu.

 

Agricultura, desenvolupament rural i polítiques marítimes i pesqueres (2h)

 • Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA).
 • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
 • European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

 

Noves i reforçades prioritats:

Economia i finances (4h)

 • Single Market Programme.
 • Fons InvestEU.

 

Treball i afers socials (5h)

 • Fons Social Europeu i (FSE+).
 • Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG).
 • Programa Ciutadania, Igualtat, drets i valors (2021-2027).
 • Programa Justícia.
 • Fons d’asil, migració i integració (2021-2027).
 • Erasmus for Young entrepeneurs.

 

Instruments d’eficiència energètica i mobilitat sostenible. Medi ambient, energia i mobilitat sostenible (3h)

 • FEDER: convocatòries relacionades amb l’eficiència energètica i el transport.
 • Programa de Medi Ambient i Acció Climática (LIFE).
 • Àrea Medi ambient:

- Natura i biodiversitat
- Economia circular i qualitat de vida

 • Acció pel Clima:

- Mitigació de canvi climàtic i adaptació
- Transició cap energies netes

 • Mecanisme “Connectar Europa”

 

Ensenyament, joventut i cultura (3h)

 • Erasmus+.
 • Garantia Juvenil.
 • Cos Europeu de Solidaritat.
 • Europa Creativa.

 

Innovació, recerca i salut (4h)

 • EU4Health.
 • Programa Europa Digital (DIGITAL) (2021-2027).
 • Horizon EU.

 

Cooperació i Humanitarian Aid (2h)

 • RescEU -  European Civil Protection and Humanitarian aid Operations.
 • Instruments de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional .

 

Taller pràctic final (3h)

 

DESTINATARIS

Adreçat a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica.

INFORMACIÓ GENERAL

Dates: del 29 de setembre de 2021 a febrer de 2022

Horari: de 16 a 19 h.

Tipus de sessions: Una  sessió setmanal,  dimecres (Combinació de sessions virtuals amb sessions mixtes (presencials/virtuals), en funció de les recomanacions sanitàries).

Lloc de realització: Aula virtual Adobe connect ACM

Informació: Per a més informació, podeu adreçar-vos al correu electrònic eva.bataye@acm.cat

PREINSCRIPCIONS
 • La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat.
 • Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte:
  - La cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments)
  - L’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa
  - L’ordre de recepció de les sol·licituds
   
 • La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu clicant al següent enllaç:

  ENLLAÇ PER A LA INSCRIPCIÓ