IniciFormació › Seminari sobre fons europeus: Eines i oportu...

Seminari sobre fons europeus: Eines i oportunitats de finançament per als ens locals - 2a edició

Data curs
29 setembre de 2021 a 09 febrer de 2022
Contacte de formació

Eva Batayé (eva.bataye@acm.cat)  - Tel. 934961616 Ext.107

INICI DEL SEMINARI 29 DE SETEMBRE DE 2021 A LES 15.30H
 

El DIPLOCAT i les dues entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, oferim un seminari telemàtic específic per al món local centrat en les oportunitats de finançament europeu que hi ha per als ens locals.

El seminari comptarà amb experts de la Comissió Europea, de la Generalitat, professors d’universitats i representants de diferents administracions locals que tenen experiència en la gestió de fons europeus. 

OBJECTIUS

Acció formativa dirigida a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica que pretén:

- Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu a disposició de les entitats de Catalunya i, en particular, de les administracions locals, en un moment molt oportú, després que el Consell Europeu hagi aprovat l’acord per a la recuperació econòmica d’Europa arran de la crisi causada per la Covid-19.

- Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes a través dels quals s’hi pot accedir.

- Augmentar la capacitació dels governs locals per a incrementar l’accés al finançament europeu.

- Preparar els governs i les administracions locals de Catalunya per a la nova generació de fons europeus 2021-2027.

- Informar de les eines que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de les entitats públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament europeu.

- Donar a conèixer bones pràctiques en l’obtenció de fons europeus a Catalunya.

- Contingut adreçat al món local català. 

PROGRAMA

Dimecres, 29/09/2021

15.30 -16.00h Inauguració 

Lluís Soler, President ACM
Olga Arnau, Presidenta FMC
Laura Foraster, Secretària General DIPLOCAT
Victòria Alsina, Consellera d’Exteriors i Govern Obert

16.00 a 18.00 h Introducció a la Unió Europea 

Nocions bàsiques sobre el funcionament de les institucions europees.

Manuel Cienfuegos, professor de la Universitat Pompeu Fabra

Dimecres, 6/10/2021

Next Generation EU 

16.00 -18.00h Orígens i marc general del Next Generation EU
Maria Orobitg, técnica de la Delegació del Govern davant la Unió Europea

18.00 -19.00h  Aplicació a Catalunya dels recursos del Next Generation

Mariona Sanz i Ausàs, directora general de Fons Europeus, Departament d’Economia i Hisenda
 

Dimecres, 13/10/2021

16.00 - 19.00h Nocions bàsiques sobre qüestions pressupostàries de la UE per als propers 7 anys: Què és el pressupost de la UE i què és el Marc Financer Pluriennal (2021-2027).

Arquitectura dels fons europeus. Eines per a la presentació de projectes:

Fons europeus de gestió descentralitzada: els fons estructurals i d’inversió.

Fons europeus competitius.
Passos a seguir per participar en projectes europeus.

Conxita Font, Equip de fons europeus, Direcció General de la Representació Institucional del Govern a l’exterior i de la UE. Secretaria d’acció exterior del Govern. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

Dimecres, 20/10/2021

16.00 - 19.00h Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) – desenvolupament regional i urbà:

 Període de programació 2021-2027.
  Bones pràctiques i lliçons apreses PO FEDER de Catalunya 2014-2020
  Cooperació territorial europea:
  Període de programació 2021-2027.
  Bones pràctiques i lliçons apreses programes operatius de cooperació territorial europea 2014-2020
  Teresa Medina, subdirectora general de Programació Econòmica. Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. (FEDER)

 

Dimecres, 27/10/2021

 16.00 – 19.00h

  L’agenda de desenvolupament urbà europeu.

 Oportunitats en el marc dels Programes Operatius Pluriregionals d’Espanya (FEDER i Fons Social Europeu).

 Dimecres, 03/11/2021

 16.00 – 19.00h  

Instruments en el marc del programa Reactiu de la Unió Europea.

 Fons de Solidaritat de la Unió Europea.

 Fons Europeu d’Ajuda a les Persones més desafavorides (FEAD).

 

Dimecres, 10/11/2021

 Agricultura, desenvolupament rural i polítiques marítimes i pesqueres

 16.00 – 17.00h Fons Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA).

 16.00 – 18.00h Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 18.00 – 19.00h European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF).

 

Dimecres, 17/11/2021

 Noves i reforçades prioritats:

 16.00 – 19.00h

Economia i finances

Single Market Programme.

Fons InvestEU.

 

Dimecres, 24/11/2021

Treball i afers socials

16.00 – 19.00h

Fons Social Europeu i (FSE+).

Garantia Juvenil

Erasmus for Young entrepeneurs.

Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG).

 

Dimecres, 01/12/2021

16.00 – 19.00h

Programa Ciutadania, Igualtat, drets i valors (2021-2027).

Programa Justícia.

Fons d’asil, migració i integració (2021-2027).

 

Dijous, 09/12/2021 (el dimecres 08/12 és festa)

Instruments d’eficiència energètica i mobilitat sostenible. Medi ambient, energia i mobilitat sostenible

 

16.00 – 19.00h

FEDER: convocatòries relacionades amb l’eficiència energètica i el transport.

Programa de Medi Ambient i Acció Climática (LIFE).

Àrea Medi ambient: w Natura i biodiversitat

w Economia circular i qualitat de vida

Acció pel Clima: w Mitigació de canvi climàtic i adaptació

w Transició cap energies netes

Mecanisme “Connectar Europa”.

 

Dimecres, 15/12/2021

Ensenyament, joventut i cultura

16.00 – 19.00h

Erasmus+.

Garantia Juvenil.

Cos Europeu de Solidaritat.

Europa Creativa.

 

Dimecres, 22/12/2021

Innovació, recerca i salut

16.00 – 19.00h

EU4Health.

Programa Europa Digital (DIGITAL) (2021-2027).

Dimecres, 12/01/2022

Horizon EU.

 

Dimecres, 19/01/2022

Cooperació i Humanitarian Aid o RescEU - European Civil Protection and Humanitarian aid Operations.

Instruments de veïnatge, desenvolupament i cooperació internacional .

 

 Dimecres, 02/02/2022

Taller pràctic final

DESTINATARIS

Adreçat a càrrecs polítics i tècnics del món local especialment relacionats en desenvolupament local i promoció econòmica.

INFORMACIÓ GENERAL

Dates: del 29 de setembre de 2021 a febrer de 2022

Horari: de 16 a 19 h.

Tipus de sessions: Una  sessió setmanal,  dimecres (Combinació de sessions virtuals amb sessions mixtes (presencials/virtuals), en funció de les recomanacions sanitàries).

Lloc de realització: Aula virtual Adobe connect ACM

 

PREINSCRIPCIONS
 • La inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat.
 • Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte:
  - La cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible d’ajuntaments)
  - L’adequació al perfil del destinatari de l’acció formativa
  - L’ordre de recepció de les sol·licituds
   
 • La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu clicant al següent enllaç:

  ENLLAÇ PER A LA INSCRIPCIÓ