Inici › Política de privacitat

Política de privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT WWW.ACM.CAT

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web www.acm.cat. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) ACM informa dels usos als que sotmetrem les dades de caràcter personal obtingudes a través d’aquest lloc web, amb la finalitat que l’Usuari decideixi, lliure i voluntàriament, si desitja facilitar la informació sol·licitada.

ACM es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació serà anunciada amb la deguda antelació, per tal que els Usuaris en tinguin coneixement.

Responsable

El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Adreça: carrer València 231, 6ª, 08007 – Barcelona

Telèfon: 93 496 16 16

Correu Electrònic: acm@acm.cat

 

Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals a través dels diferents formularis pot tenir diferents finalitats.  La finalitat de cada formulari s’indica en la informació bàsica mostrada al peu de cada formulari.

 • Donar resposta a les sol·licituds d'informació plantejades en el formulari de “Contacte” de la web.
 • Atendre la sol·licitud de subscripció al “Butlletí”.
 • Tramitar la inscripció als cursos de formació oferts per ACM.
 • Gestionar els formularis de satisfacció o enquestes de qualitat de l’ACM.
 • Inscripció a les Comissions sectorials de l'ACM

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per gestionar la corresponent  consulta o suggeriment o inscripció a un curs. Un cop finalitzada la gestió,  les dades es conservaran durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal el pugui requerir. En relació a les dades d’inscripció a cursos de formació, sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment per a continuar rebent informació d’altres cursos,  es mantindran mentre l’Usuari no s’oposi a aquest tractament.

Legitimació

El tractament queda legitimat gràcies al consentiment atorgat per l’Usuari en el moment d’enviar el formulari que conté les dades personals, i sempre limitat a la finalitat de cada formulari.

 • Formulari de Contacte: Donar resposta a les sol·licituds d'informació rebudes
 • Formulari de subscripció al Butlletí: Gestionar l’alta per a l’enviament del butlletí
 • Formulari d’inscripció a cursos: Gestionar la inscripció al curs escollit
 • Enquesta de la Central de Compres: Conèixer el nivell de satisfacció dels Usuaris

Destinataris

Les dades personals recollides a través dels diferents formularis de la pàgina web o a través del correu electrònic, postal o telèfon, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades en els supòsits previstos a la Llei, així com en casos específics, dels quals s’informarà expressament l'Usuari.

Drets dels Usuaris

L’interessat podrà exercir els següents drets d’acord amb el que estableix l’RGPD:

 • Dret d’accés
 • Dret de rectificació
 • Dret de supressió (o dret a l’oblit)
 • Dret d’oposició
 • Dret de limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI i en la qual especificarà quin dret sol·licita que sigui satisfet.  La sol·licitud es podrà enviar a l’adreça postal de l’ACM o a l’adreça de correu electrònic acm@acm.cat.

Mesures de Seguretat

ACM aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc de cada tractament.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)

C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA.

Tlf. 93 496 16 16

acm@acm.cat  

Finalitat del tractament

Gestionar la vostra sol·licitud d'inscripció al curs referenciat i,  en cas que ho autoritzeu, remetre-us el nostre butlletí relatiu a activitats formatives i informació sobre nous esdeveniments o activitats de formació organitzades per l’ACM en cas que hi consentiu.

¨ AUTORITZO a rebre per correu electrònic el butlletí i informació sobre activitats formatives

¨ NO AUTORITZO

Termini de conservació

El termini de conservació de les dades serà el que correspon a l’obligació de disposar de la informació comptable i fiscal de l'entitat davant de qualsevol possible requeriment de l'entitat pública competent (Administració Pública competent, Agència Tributària, Jutjats o Tribunals), i en pel que fa a l'enviament del butlletí i altra informació, mentre disposem del vostre consentiment.

Legitimació

Les dades són tractades sobre la base de la relació contractual que vincula les parts i/o l'interès legítim i el consentiment en el cas d'autoritzar la recepció del butlletí electrònic i altra informació d’interès.

Destinataris de les dades (cessions o transferències)

Les dades podran ser cedides o comunicades, si escau, a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, a requeriment de l'Agència Tributària, Jutjats o Tribunals, així com a l'Administració Pública competent en cas de sol·licitud de justificació de subvenció. 

Drets

Podreu exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació del tractament, Supressió o, si escau, Oposició. Per exercitar els drets haureu de presentar un escrit a l'adreça a dalt assenyalada. Haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que sigui satisfet i, al seu torn, haureu d'adjuntar-hi la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actueu mitjançant representant, legal o voluntari, també haureu d'aportar el document que n’acrediti la representació i el seu document identificatiu. 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat) o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).