IniciQuè és ACM? › Posició ACM en relació a l'Avantproje...

Posició ACM en relació a l'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (ARSAL)