Inici › PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

CLÀUSULA INSCRIPCIÓ A CURSOS

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)

C/ València 231, 6a 08007 BARCELONA.

Tlf. 93 496 16 16

acm@acm.cat  

Finalitat del tractament

Gestionar la vostra sol·licitud d'inscripció al curs referenciat i,  en cas que ho autoritzeu, remetre-us el nostre butlletí relatiu a activitats formatives i informació sobre nous esdeveniments o activitats de formació organitzades per l’ACM en cas que hi consentiu.

AUTORITZO a rebre per correu electrònic el butlletí i informació sobre activitats formatives

NO AUTORITZO

Termini de conservació

El termini de conservació de les dades serà el que correspon a l’obligació de disposar de la informació comptable i fiscal de l'entitat davant de qualsevol possible requeriment de l'entitat pública competent (Administració Pública competent, Agència Tributària, Jutjats o Tribunals), i en pel que fa a l'enviament del butlletí i altra informació, mentre disposem del vostre consentiment.

Legitimació

Les dades són tractades sobre la base de la relació contractual que vincula les parts i/o l'interès legítim i el consentiment en el cas d'autoritzar la recepció del butlletí electrònic i altra informació d’interès.

Destinataris de les dades (cessions o transferències)

Les dades podran ser cedides o comunicades, si escau, a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, a requeriment de l'Agència Tributària, Jutjats o Tribunals, així com a l'Administració Pública competent en cas de sol·licitud de justificació de subvenció. 

Drets

Podreu exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Portabilitat, Limitació del tractament, Supressió o, si escau, Oposició. Per exercitar els drets haureu de presentar un escrit a l'adreça a dalt assenyalada. Haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que sigui satisfet i, al seu torn, haureu d'adjuntar-hi la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actueu mitjançant representant, legal o voluntari, també haureu d'aportar el document que n’acrediti la representació i el seu document identificatiu. 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat) o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).