IniciActualitat › Actualització de preus del contracte d’en...

Actualització de preus del contracte d’energia elèctrica i de gas natural i les seves pròrrogues

27 juny de 2023

La Central de Compres de l'ACM actualitza els preus de subministrament d’electricitat i gas per aquest tercer trimestre de l’any.

Aquesta actualització dels preus de l’energia elèctrica ha suposat una reducció del terme d’energia entre el 15 i el 25 % segons tarifa i període de baixa tensió. Pel que fa a l’alta tensió la reducció del terme d’energia ha estat entre un 19 % del P1 i un 26 % del P6. Aquestes dades donen continuïtat a la baixada de preus del contracte elèctric des d’aquest any 2023. Aquesta actualització tanca l’any de la primera pròrroga del contracte, la qual ha assolit una disminució acumulada d’un 40 % per a la baixa tensió i d’un 45 % per a l’alta. A tots els preus caldrà afegir, el resultat de l’aplicació del mecanisme d’ajust dels costos de producció per a la reducció del preu de l’electricitat en el mercat majorista previst al RDL 10/2022.

La segona pròrroga del contracte elèctric inicia la seva vigència aquest 1 de juliol del 2023 i en aquests moments les entitats locals ja estan fent arribar els acords d’adhesió per un any més de contracte. Paral·lelament s’ha iniciat el nou acord marc de subministrament d’energia elèctrica que ha de substituir l’actual acord marc. Pel que fa al subministrament d’energia elèctrica en règim d’autoconsum, en aquests moments s’està tramitant la segona pròrroga del contracte pel període 21 de setembre de 2023 a 20 de setembre del 2024.

  • Consulta els nous preus de baixa tensió. ENLLAÇ.
  • Consulta els nous preus d'alta tensió. ENLLAÇ.
  • Consulta els preus d'autoconsum. ENLLAÇ.

Pel que fa al gas l’actualització dels preus per aquest tercer trimestre de l’any ha suposat una reducció del preu del gas d’un 11 % respecte els preus del segon trimestre. Aquestes dades donen continuïtat a la baixada de preus del contracte de gas des de la darrera adjudicació. Amb els tres trimestres transcorreguts, el preu del gas s’ha reduït en un 55 % respecte els preus del mes d’octubre del 2022, data d’inici del contracte actual.

Ja ha estat tramitada la primera pròrroga del contracte de subministrament de gas natural que venç el proper 30 de setembre i que li donarà continuïtat per 12 mesos més com a màxim. Per aquesta prorroga s’ha establert un previsió de finalització coincidint amb l’adjudicació d’un nou contracte. El fet que tot i haver recollit una gran disminució en el preu del gas natural, des de l’ACM és creu que el preu actual encara podria millorar-se en el cas de fer una nova licitació. És per aquesta raó que els equips tècnics de la central de compres estan preparant la licitació d’un nou contracte que substituirà l’actual.

  • Consulta els nous preus del gas natural. ENLLAÇ.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Acord marc, us podeu posar en contacte amb l'Oficina de gestió de contractes de l'ACM per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o bé per telèfon al 93 496 16 16 (Ext. 104-Electricitat) i (Ext. 222-Gas).