IniciCentral compresProductes › Lot 4, 5, 6 i 7 - Autoconsum

Lot 4, 5, 6 i 7 - Autoconsum

  • ​Servei de subministrament d’energia elèctrica per les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.
  • Les empreses adjudicatàries per als 4 lots provincials d’autoconsum fotovoltaic:

- Electra Caldense Energia, SA ha resultat adjudicatari dels lots corresponents a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.
- Hidroelèctrica del Valira, SL ha estat adjudicatària del lot corresponent a la província de Lleida.

  • El període de vigència del contracte derivat de la 2a pròrroga (Expedient 2019.03-D2) tindrà una durada màxima de 12 mesos, a comptar des del 20 de setembre de 2023, i restarà acabat de manera automàtica en la data d’entrada en vigor del nou contracte derivat.

 

Com adherir-se a la 2a pròrroga

Període del 20 de setembre de 2023 al 20 de setembre de 2024

Per adherir-se només cal:

1.    Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el 2019.03-D2 Model adhesió electricitat autoconsum - 2a pròrroga.

2.   Adjuntar el Formulari Ens Local - Exp 2019.03-D2 (en format Word) i una còpia segellada (en format PDF).

3.  Adjuntar el Formulari CUPS - Exp 2019.03-D2 (en format Excel) i una còpia segellada (en format PDF).

4. Adjuntar els tres documents següents:

  • CIE: Certificat d’Instal·lació Elèctrica – Inclou informació sobre quina potència hi ha instal·lada, quina potència màxima suporta la instal·lació, a més d’incloure un esquema i un plànol dels elements de la instal·lació elèctrica. MODEL CIE 2
  • RAC: Document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inspecció en el Registre de l'Autoconsum de Catalunya d'una instal.lació generadora. MODEL RAC 2

  • RITSIC: Registre d'instal.lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. MODEL RITSIC 2

• Fer-nos arribar el certificat de l’Acord juntament amb el formulari Ens local i formulari CUPS per EACAT o a l’adreça electrònic centraldecompres@acm.cat 

• Notificar l’Acord a Electra Caldense Energia, SA o Hidroelèctrica del Valira, SL.

5. Instal·lacions d’autoconsum compartit o col·lectiu:

- És necessari informar del percentatge de repartiment per cada CUP de l’energia excedentària, a l’empresa adjudicatària.

- És necessari tenir instal·lat un comptador de generació per part de la distribuïdora i que ha de sol·licitar l’instal·lador.

Període del 20 de setembre de 2023 al 20 de setembre de 2024

Província Adjudicatari Marge al preu indexat Preu de compra d’excedents
Barcelona Electra Caldense Energia, SA 4,5 €/MWh 60 €/MWh
Girona Electra Caldense Energia, SA 4,5 €/MWh 60 €/MWh
Lleida Hidroelèctrica del Valira, SA 1 €/MWh 80 €/MWh
Tarragona Electra Caldense Energia, SA 4 €/MWh 60 €/MWh

Els preus no inclouen l'IVA.

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16 - Ext. 104

centraldecompres@acm.cat

 

Empresa Dades de contacte
Electra Caldense Energia SA

Anna Domenjó

626 021 101

Hidroelèctrica del Valira SL

Joel Boix

973 350 044