IniciCentral compresProductes › Lot 4, 5, 6 i 7 - Autoconsum

Lot 4, 5, 6 i 7 - Autoconsum

  • ​Servei de subministrament d’energia elèctrica per les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.
  • Les empreses adjudicatàries per als 4 lots provincials d’autoconsum fotovoltaic:

- Electra Caldense Energia, SA ha resultat adjudicatari dels lots corresponents a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.
- Hidroelèctrica del Valira, SL ha estat adjudicatària del lot corresponent a la província de Lleida.

  • El període de vigència del contracte derivat (Expedient 2019.03-D2) és del 20 de setembre de 2021 fins al 19 de setembre de 2022.

 

Com adherir-se

Per adherir-se només cal:

1.    Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el 2019.03.D2 Model adhesio electricitat autoconsum.

2.   Adjuntar el Formulari Ens Local - Exp 2019.03-D2 (en format Word) i una còpia segellada (en format PDF).

3.  Adjuntar el Formulari CUPS - Exp 2019.03-D2 (en format Excel) i una còpia segellada (en format PDF).

4. Adjuntar els tres documents següents:

  • CIE: Certificat d’Instal·lació Elèctrica – Inclou informació sobre quina potència hi ha instal·lada, quina potència màxima suporta la instal·lació, a més d’incloure un esquema i un plànol dels elements de la instal·lació elèctrica. MODEL CIE 2
  • RAC: Document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inspecció en el Registre de l'Autoconsum de Catalunya d'una instal.lació generadora. MODEL RAC 2

  • RITSIC: Registre d'instal.lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. MODEL RITSIC 2

• Fer-nos arribar el certificat de l’Acord juntament amb el formulari Ens local i formulari CUPS per EACAT o a l’adreça electrònic centraldecompres@acm.cat 

• Notificar l’Acord a Electra Caldense Energia, SA o Hidroelèctrica del Valira, SL.

Província Adjudicatari Marge al preu indexat Preu de compra d’excedents
Barcelona Electra Caldense Energia, SA 4,5 €/MWh 60 €/MWh
Girona Electra Caldense Energia, SA 4,5 €/MWh 60 €/MWh
Lleida Hidroelèctrica del Valira, SA 1 €/MWh 80 €/MWh
Tarragona Electra Caldense Energia, SA 4 €/MWh 60 €/MWh

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16 - Ext. 104

centraldecompres@acm.cat

 

Empresa Dades de contacte
Electra Caldense Energia SA

Anna Domenjó

626 021 101

Hidroelèctrica del Valira SL

Joel Boix

973 350 044