IniciActualitat › El Consell de Ministres, reunit, ahir, 22 de...

El Consell de Ministres, reunit, ahir, 22 de desembre de 2020, va aprovar el Real Decret Llei amb les mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

22 desembre de 2020

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat Espanyol, neix de l’acord del Consell d’Europa del passat 21 de juliol de 2020 de crear un fons extraordinari per a impulsar la recuperació econòmica i social d’Europa, el Next Generation EU.  Aquest instrument financer, implicarà la rebuda de 140.000 milions d’euros en forma de transferències i préstecs durant el període de 2021 i 2026.

Una oportunitat única per al nostre país per a promocionar grans projectes estratègics que donin un impuls a l’economia i a la transformació.

La Comissió Europea ha traslladat la gestió d’aquests fons als estats, els quals hauran de presentar els seus Plans de recuperació durant el primer trimestres del 2021. El govern espanyol va presentar el seu Plan de Recuperación, Transformación i Resiliencia el passat mes d’octubre, amb les principals prioritats. Poc a poc, es van desgranant els detalls de com es repartirà aquest fons entre els diferents ministeris, les comunitats autònomes i els municipis.

Aquesta passat dimarts, el govern espanyol va anunciar l’aprovació d’aquest Reial Decret Llei, que entrarà en vigor juntament l’1 de gener, amb paral·lel amb els pressupostos generals de l’Estat per al 2021.

El Pla del govern espanyol pretén posar en marxa inversions, transformacions i reformes estructurals dirigides a al transició cap a un economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb els límits imposats pel medi natural i eficients en l’ús dels recursos.

També va anunciar que desplegarà l’agenda Espanya Digital 2025, amb l’objectiu d’impulsar la connectivitat i la ciberseguretat, la digitalització de l’administració i del teixit productiu, les competències digitals del conjunt de la societat i la innovació disruptiva en l’àmbit de la intel·ligència artificial. 

El pla impulsarà projectes que permetin la realització de reformes estructurals, i que per tant, permetin un canvi de model productiu per a la recuperació econòmica.

Aquestes mesures urgents aprovades pel Consell de Ministres hauran de permetre:

  • l’agilització de l’administració pública, i en especial d’Administració General de l’Estat, per a ser més àgil i eficaç i eficient, sobretot en el procediments i gestió pública.
  • La col·laboració público-privada, facilitant-ne la creació. Es contempla la creació de la nova figura dels projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE), amb la voluntat que permetin una gestió àgil i de reforçament d’aquells projectes que contribueixen al creixement econòmic, a l’ocupació i a la competitivitat.
  • Creació d’òrgans de governança, es crea una comissió presidida pel president del govern i de la qual en formaran part tots els ministeris. Així mateix, es crearà el Comitè Tècnic, gestionada ple Ministeri d’Hisenda. També es crea la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb els comunitats autònomes i ciutats, també presidida pel Ministeri d’Hisenda.
  • Agilització en els procediments, es declararan de tramitació urgent els procediments administratius que estiguin vinculats a l’execució dels fons.
  • Gestió pública eficaç, s’adopten mesures que permetin reorganitzar els recursos existents, prioritzant les necessitats i el compliment dels objectius a través d’un instrument de planificació estratègica.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/paginas/2020/refc20201222.aspx#RESILENCIA

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2020/refc20201222.pdf

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES FINANCIABLES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN “TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA Y DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES LOCALES” DEL COMPONENTE 11 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA