IniciTransparència › Canal Ètic extern

Canal Ètic extern

  • El Canal Ètic es gestiona d'acord amb els principis de confidencialitat, promoció, prohibició de represàlies o discriminació, documentació i legalitat.
  • A través del Cana Ètic qualsevol persona pot posar en coneixement del COMPLIANCE OFFICER de l’ACM els possibles casos de violació dels principis ètics o de les previsions contingudes en el CODI DE BON GOVERN, així com de qualsevol vulneració de l’ordenament jurídic per part de persones que actuïn en representació o sota la direcció de l’ACM.
  • Es prohibeixen les denúncies de mala fe. Es presumeix que un denunciant actua de bona fe quan la seva denúncia es realitzi d’acord amb el Reglament de Procediments de la Compliance Penal de l’ACM i es trobi basada en fets o indicis dels quals es pugui despendre raonablement que s’ha realitzat una conducta il·lícita o irregular.
  • L’ACM durà a terme les accions legals que consideri oportunes, atenent a les circumstàncies concurrents, a la naturalesa i rellevància de la denúncia efectuada de mala fe.
  • El Canal Ètic està configurat de manera confidencial, no anònima. A aquests efectes, e denunciant, a l'hora d'emplenar el formulari de comunicació, aportarà el seu nom, cognoms i dades de contacte.
  • El contingut de la denúncia, totes les dades personals del denunciant així com les comunicacions entre el denunciant i el COMPLIANCE OFFICER seran confidencials. Únicament el COMPLIANCE OFFICER coneixerà aquesta informació i, només excepcionalment, quan l'autoritat judicial competent ho requereixi, podrà revelar-la.
  • D’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades, el denunciat no podrà exercir el dret d'accés a les dades personals del denunciant.
  • Cap denunciant no podrà patir represàlies o tractes discriminatoris pel fet d’efectuar una comunicació.

 

- Codi de Bon Govern de l'ACM

Reglament procediments Compliance