IniciActualitat › Entra en vigor el nou Acord marc d'enll...

Entra en vigor el nou Acord marc d'enllumenat públic LED

21 març de 2024

Aquest mes de març, ha entrat en vigor el nou Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic de la Central de Compres de l'ACM. Aquest, dona continuïtat al contracte que va finalitzar el passat febrer i tindrà una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat de sumar-ne fins a dos més amb les eventuals pròrrogues.

Per aquesta segona edició, s’ha mantingut l’estructura per la qual s’ofereix el servei de subministrament i instal·lació, subministrament, instal·lació i manteniment mitjançant un únic adjudicatari per cadascun dels 23 lots territorials en què s’ha dividit Catalunya. 

Per a la resta de lots (els serveis de control i assaig, els contractes de gestió energètica integral i els subministraments d’equips LED,) s’ha optat per la selecció de diferents empreses amb la voluntat que els ens locals puguin escollir entre les diferents ofertes adjudicades.

Entre les novetats d’aquest nou Acord marc destaca l’augment de 6 a 10 el nombre d’ofertes adjudicades pel subministrament d’equips LED per a l’enllumenat públic, fet que possibilita als ens locals un accés més fàcil a la reposició d’equips i a l’ampliació de l’enllumenat LED a través d’una major presència de marques i models adjudicats.

Quant als equips, i donant resposta a la petició efectuada pels centres esportius, s’ha ampliat la potència dels projectors a adjudicar per cobrir les necessitats expressades pels gestors de les instal·lacions esportives locals. 

A més, s’han inclòs tres prestacions més: els equips retrofit LED, que permetran adequar a la tecnologia LED totes aquelles llumeneres que per la seva singularitat no se substituiran; el subministrament i instal·lació dels quadres de comandament i el software i hardware per a la telegestió de l’enllumenat públic.

Finalment, també es posa a disposició dels ens locals els serveis d’assaig de llumeneres i el de verificació i control lumínic de les instal·lacions d’enllumenat públic.

Aquest contracte és una part essencial de l’estratègia per a la transició ecològica mitjançant l’estalvi i l’eficiència energètica, que s’articula en tres vies ben diferenciades. Per una banda, facilitant la substitució de les instal·lacions d’enllumenat convencionals. Per altra, dotant d’equips d’enllumenat LED més eficients i finalment posant a disposició els instruments de telegestió que han de permetre reduir encara més els consums i els costos energètics.

Trobareu més informació sobre aquest Acord marc en el següent ENLLAÇ.