IniciActualitat › Nou contracte elèctric de l’ACM pel 2020 ...

Nou contracte elèctric de l’ACM pel 2020 i inici dels preparatius del nou Acord marc pel període 2021-2024

16 setembre de 2019

El passat mes de juliol es va signar el nou contracte derivat de l’Acord marc de subministrament elèctric destinat als ens locals de Catalunya per l’any 2020. El contracte actual venç el 31 de desembre de 2019, i en no prorrogar-se, s’ha formalitzat un nou contracte derivat (expedient 2015.05-D2). Tots els ens locals que vulguin incorporar-se de nou o bé seguir adherits a l’Acord marc de l’ACM, cal que prenguin l’acord d’adhesió a través de l’òrgan local competent (PLE, JUNTA, DECRET,...).

Pel que fa al preu, aquest s’ha vist lleugerament reduït, un 0,1 %, que podrà veure’s modificat a final d’any com a conseqüència de la publicació de les corresponents ordres que determinen les variacions en els termes regulats del preu de l’energia elèctrica (capacitat, pèrdues i interrumpibilitat,...). Aquestes variacions acostumen a ser molt petites i els darrers anys sempre han suposat una disminució del preu de l’energia elèctrica. S’espera que aquest any també sigui així.

  • Per a tots els ens locals que ja esteu adherits al contracte de l’ACM caldrà prendre de nou l’Acord l’adhesió i en cas que hagueu d’incorporar nous punts de subministrament o modificar la forma de pagament caldrà que ens feu arribar de nou el formulari corresponent incloent les modificacions.  
  • Per aquells que us adheriu de nou a l’acord marc de l’ACM caldrà que a més del acord d’adhesió ens feu arribar el formulari amb les dades de l’ens local i forma de pagament i la relació de punts de subministrament (CUPS) que voleu incorporar al contracte.

Aquesta informació junt amb l’acord d’adhesió cal fer-lo arribar a l’adreça correu electrònic centraldecompres@acm.cat.

Aquest contracte serà el darrer d’aquest Acord marc, fet pel qual en breu iniciarem els treballs de preparació del nou acord marc que haurà de donar resposta a les necessitats d’energia elèctrica dels municipis catalans pel període 2021-2024.

Per a més informació podeu consultar l'espai WEB amb tota la informació o bé, contactar amb Marcel Marin al 934.961.616 ext. 222.