IniciCentral compresProductes › Compra agregada d'electricitat

Compra agregada d'electricitat

  • Servei de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.
  • L’empresa adjudicatària del subministrament elèctric és Endesa Energia SAU.
  • El període de vigència de la segona pròrroga és de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019.
  • Més de 850 ens locals tenen contractat el subministrament elèctric a través de la central de compres del món local.

 

Com adherir-se

Per adherir-se cal fer només dues passes:

1.    Aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL utilitzant el model d’adhesió.

2.    Enviar l’acord a l’ACM i a Endesa Energia SAU.

•    Enviar el certificat de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València, 231, 6a - 08007 Barcelona). Us agrairíem que ens avancéssiu el certificat per correu electrònic a l’adreça centraldecompres@acm.cat. Enviar el certificat de l’acord a Endesa Energia SAU (c/Avinguda Vilanova 12 08018 Barcelona)

• Fer-nos arribar el dos formularis següents: formulari ens local i formulari CUPS a la bústia de correu centraldecompres@acm.cat 

 

Condicions econòmiques

Preus per a l'any 2019 resultants de l'actualització prevista en el PCAP en cas de pròrroga.

Aquests preus es veuran modificats lleugerament a l'alça o a la baixa en funció de com tanquin l'any els termes regulats de capacitat, pèrdues i interrumpibilitat.

Adjudicatari: Endesa Energia SA

 

Tarifa

P1 €/kWh

P2 €/kWh

P3 €/kWh

P4 €/kWh

P5 €/kWh

P6 €/kWh

2.0A

0,129375

 

 

 

 

 

2.0DHA

0,153782

0,074115

 

 

 

 

2.0DHS

0,152497

0,081526

0,069999

 

 

 

2.1A

0,145515

 

 

 

 

 

2.1DHA

0,167507

0,089470

 

 

 

 

2.1DHS

0,167965

0,097108

0,082641

 

 

 

3.0A

0,114298

0,100312

0,072723

 

 

 

3.1A

0,102679

0,094842

0,076693

 

 

 

6.1A

0,118762

0,101565

0,094820

0,085245

0,078764

0,069643

 

Actualització: Gener 2019

Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme d’energia.

Tots els preus detallats en aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Des de l’1 d’abril de 2015 l’energia subministrada és 100% verda

Documentació

- Model d’adhesió

- Formulari ens local

Formulari CUPS

- Declaració responsable energia verda 100%

- 2015.05 D01 Plec de clàusules administratives particulars subministrament elèctric

- 2015.05 Plec clàusules administratives subministrament elèctric

- 2015.05 Plec de prescripcions tècniques subministrament elèctric

- 2015.05.D01 Contracte 1a pròrroga Endesa Energia

2015.05 D01 Contracte 2a pròrroga Endesa Energia

 

Més informació a:

ACM-CCDL: 93 496 16 16   

centraldecompres@acm.cat

Endesa: 900 847 009                             

sgp.acm@endesa.es