IniciActualitat › Nou contracte de subministrament d'ener...

Nou contracte de subministrament d'energia elèctrica en autoconsum a través de la Central de Compres

30 setembre de 2021

Ja esta a disposició dels ens locals el contracte amb les empreses adjudicatàries pel subministrament d’energia elèctrica per les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.

Dues han estat les empreses adjudicatàries per als 4 lots provincials d’autoconsum fotovoltaic:

  • Electra Caldense Energia, SA ha resultat adjudicatari dels lots corresponents a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, i 
     
  • Hidroelèctrica del Valira, SL ha estat adjudicatària del lot corresponent a la província de Lleida.

A aquest contracte es podran adherir tots els Punts de subministrament (CUPS) connectats a una instal·lació fotovoltaica amb règim d’autoconsum amb la possibilitat de cobrar els excedents que es puguin generar.

La retribució de l’energia proporcionada per les empreses adjudicatàries dins d’aquest contracte es realitza mitjançant preu indexat, i el pagament d’excedents es farà mitjançant preu fix.

Aquest contracte és un pas més de l’estratègia per a la transició energètica de la Central de Compres del món local per ajudar als ajuntaments en el trànsit del model actual a un model més eficient i descarbonitzat. Amb aquest contracte esperem poder facilitar a les entitats locals el cobrament dels excedents de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic que fins a dia d’avui no ha resultat gens fàcil.

Aquest pas que avui donem es veurà a mig termini complementat per la licitació d’instal·lacions fotovoltaiques que l’Associació Catalana de Municipis ha iniciat i que té previst tenir enllestida durant el segon trimestre de l’any vinent.

A l’adjudicació del lots de subministrament elèctric en autoconsum fotovoltaic més la propera licitació de plaques fotovoltaiques per autoconsum, cal afegir-hi l’acord marc d’enllumenat públic LED, que des de l’any 2019 està a disposició dels ens locals, i que ha permès a més de 200 municipis substituir les llumeneres convencionals per les de tecnologia LED reduint el consum elèctric i reduint-ne considerablement la despesa.

Per acabar amb l’entramat de la nostra estratègia per a la transició energètica, volem destacar un cop més el contracte elèctric en alta i baixa tensió que des del 2015 subministra energia elèctrica 100% renovable a uns preus molt avantatjosos. Aquest any 2021 està essent especialment significatiu ja que es preveu un estalvi del 10% respecte l’any anterior evitant l’escalada de preus de l’energia elèctrica d’aquest any.

APARTAT ENERGIA ELÈCTRICA EN AUTOCONSUM