IniciActualitat › Oberta la convocatòria d’ajuts per a l’...

Oberta la convocatòria d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua

03 octubre de 2022

El passat dia 30 de setembre es va publicar al BOE, l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta ordre inclou tant les bases reguladores com la mateixa convocatòria per a l'any 2022. El termini de presentació de les sol·licituds és de 90 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació de l'Ordre al BOE.

L'objectiu d'aquests ajuts és finançar actuacions que permetin la millora del control dels usos de l'aigua, el foment de la gestió digital tant de l'abastament com del sanejament i depuració d'aigües residuals, projectes per a la millora de l'eficiència i disminució de les pèrdues en la xarxa de distribució d'aigua, i millores tecnològiques en la gestió de les depuradores i els abocaments d'aigües residuals. També es pretén finançar amb aquesta convocatòria les accions de foment de la telelectura de comptadors, avisos a la ciutadania en la gestió de l'aigua i plataformes de control i seguiment dels usos de l'aigua.
Aquesta convocatòria per a l'any 2022 està dotada amb 200.000.0000 d'euros. Es finançaran projectes d'entre 3 i 10 milions d'euros, amb una intensitat màxima de l'ajut que pot anar del 60% al 90% del pressupost. Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts els ajuntaments, diputacions, consorcis, mancomunitats i la resta d'Administracions que siguin operadores de la gestió del cicle l'aigua (s'inclou els serveis de proveïment, sanejament o depuració d'aigües en un o diversos termes municipals). Per a optar a aquests ajuts, cada projecte haurà d'incloure un o diversos termes municipals, de forma que, de manera individual o conjunta, el projecte seleccionat atengui a una població no inferior als 20.000 habitants. Malgrat això, es preveu una reserva de 60 milions d'euros per a propostes presentades que englobin a diversos termes municipals i que incloguin municipis de menys de 20.000 habitants.

La resolució de la convocatòria es realitzarà durant la primavera de 2023 i el termini de finalització dels projectes serà el 31 de desembre de 2025, amb la possibilitat contemplada fins al màxim de l'1 de juny de 2026.

 

  • Consulta les bases i la convocatòria AQUÍ 
  • Nota de premsa del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. ENLLAÇ.