IniciActualitat › A partir de l'1 d'abril baixen els...

A partir de l'1 d'abril baixen els preus de l'electricitat i el gas natural subministrats per la Central de Compres

27 març de 2024

Els preus de l'electricitat per a aquest segon trimestre de 2024 es redueixen en un 36%. Aquest valor resulta del càlcul de la disminució de les tres tarifes corresponents als lots 1, 2 i 3. Exactament, el terme d’energia de la tarifa 2.0TD disminueix en un 33,55%, la 3.0TD en un 36,4% i la tarifa 6.1TD, d’alta tensió, veu disminuït el terme d’energia per aquest segon trimestre del 2024 en un 42,38%. Cal recordar que tots aquests càlculs són valors mitjos del comportament del conjunt del contracte i, per tant, poden variar en funció del perfil horari de consum de cada CUPS. 

Després de l’alça d’un 23% produïda en el 4t trimestre de 2023, la disminució del 19% del primer trimestre i ara aquesta nova disminució (fins al 36%), fa pensar que es recuperen velles estacionalitats per les quals per primavera es disposa dels millors preus. De fet, en els darrers deu anys de contractes de subministrament elèctric de l’ACM, només un cop s’havien obtingut preus més avantatjosos que els que disposarem durant el 2n trimestre d’aquest any. 

A continuació es publiquen els preus del segon trimestre del 2024 resultants de l’actualització.

                         Terme d'energia preus €/MWh 2n trimestre 2024

TARIFA/període

P1

P2

P3

P4

P5

P6

2.0 TD

140,599

88,264

62,590

 

 

 

3.0 TD

114,453

96,190

82,071

75,0612

66,318

57,577

6.1 TD

95,576

79,045

67,981

56,687

53,893

46,867

Paral·lelament, s’està desenvolupant el nou acord marc de subministrament elèctric que substituirà l’actual. Aquest procediment permetrà adjudicar els quatre lots provincials d’autoconsum amb modalitat de selecció d’adjudicataris on s’han incorporat les tarifes d’alta tensió i les del vehicle elèctric d’aquells CUPS connectats a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic amb compensació d’excedents.

Per altra banda, aquest procediment també seleccionarà les empreses  que en un propera convocatòria podran presentar oferta als lots de subministrament elèctric en baixa i alta tensió.

Actualització de preus de gas natural pel 2n trimestre del 2024

Pel que fa a l’actualització de preus del gas pel 2n trimestre, també es produeix una disminució significativa situant-se en un 36% per les tarifes de baixa pressió. 

Per aquest segon trimestre els preus del gas recuperen valors ja coneguts amb anterioritat a l’alça indiscriminada iniciada ara fa poc més de dos anys.

A continuació es relacionen els preus del gas del segon trimestre del 2024 resultants de l’actualització.

Tarifa BAIXA PRESSIÓ

Interval de consum

Terme variable (€/MWh)

RL.1

Fins a 5.000 kWh

50,593

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

47,621

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

44,901

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

47,359

RLTB.5

De 100.000 a 300.000 kWh

46,417

RLTB.6

De 300.000 a 1.500.000 kWh

40,207

 

A partir de l'1 d'abril aquests preus estaran actualitzats a la nostra web.

*Tots aquests preus poden veure's modificats en cas de canvis regulatoris.