IniciActualitat › Es donen a conèixer les prioritats dels Pla...

Es donen a conèixer les prioritats dels Plans Territorials de Turisme 2022 i 2023, amb un pressupost aproximat de 125 milions d’euros

21 febrer de 2022

El Departament d’Empresa i Treballa ha difós les prioritats que marcaran els Plans Territorials de Turisme 2022 i 2023  en que hauran d'incloure la visió que marca el vigent Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022, amb un pressupost de 125 milions d’euros a distribuir en els dos anys .

Les convocatòries, finançades pel Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència, s’obriran en el decurs d’aquests dos anys hauran de permetre:

 • Millorar les destinacions turístiques catalanes gràcies a la inversió en actuacions clau per augmentar la seva competitivitat.
 • Incorporar la sostenibilitat i la digitalització en la gestió dels recursos, infraestructures i productes turístics de les destinacions.
 • Millorar la competitivitat de l'oferta de les destinacions turístiques de Catalunya per contribuir a generar oportunitats de treball i activitat, redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió territorial, la desconcentració de la demanda i propiciar la desestacionalització.
 • Millorar el capital natural del sistema turístic català, minimitzant la petjada ecològica del sector i introduint actuacions de renaturalització dels ecosistemes i la prevenció o mitigació dels efectes del canvi climàtic.
 • Disposar d'una oferta turística més diversificada, que permeti una diferenciació més gran de les destinacions davant dels seus principals competidors i que distribueixi els fluxos turístics de forma més equitativa entre territoris i al llarg de tot l'any, aconseguint un millor repartiment dels beneficis generats per el turisme.
 • Fomentar la mobilitat sostenible dins de la pròpia destinació i entre diferents territoris.
 • Millorar la cohesió territorial, amb el desenvolupament de projectes que presentin sinergies entre ells.
 • Incrementar el grau de digitalització del sector i d'innovació de les noves propostes turístiques.
 • Disposar d'un model de governança que fomenti la col·laboració interadministrativa i públic-privada i que permeti l'execució de les actuacions de manera eficaç i eficient.

Els Plans Territorials de Turisme hauran de potenciar un model turístic per Catalunya que permetin oferir una experiència turística excepcional al visitant, i que el territori es beneficiï d'un creixement intel·ligent, que garanteixi un retorn als inversors; que compensi els seus esforços; premiï a tots aquells que inverteixen les seves idees, temps i treball en fer Catalunya una destinació turística líder de la Mediterrània i que, al mateix temps, conservi el seu hàbitat i cultura pròpia.

Els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística de Catalunya 2022 i 2023 hauran de contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i metes plantejades a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i alinear-se amb les Directrius Generals de l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030.

Les actuacions prioritàries del Pla Territorial de Sostenibilitat Turística de Catalunya tant pel 2022 com el 2023 són:

 • Transició verda i sostenible: Restauració ambiental; gestió de l'ús públic en espais naturals protegits; adaptació al canvi climàtic; foment de l'economia circular; infraestructura ciclista, vies verdes, camins i senders.
   
 • Competitivitat: fomentar la sostenibilitat socio-cultural; crear productes turístics vertebradors del territori; diversificar, desestacionalitzar i desconcentrar la demanda i incrementar la despesa del turista; temor un "efecte demostració”; crear equipaments turístics innovadors i sostenibles; contribuir a la diferenciació i innovació de la cadena de valor turística; i millorar el model de governança turística.
   
 • Eficiència Energètica: Mitigació del canvi climàtic; energies renovables; descarbonització; mobilitat sostenible.
   
 • Transició Digital: Comunicació digital i accés de recursos i serveis al turista en destí a través de les noves tecnologies; gestió de l'impacte que genera el turisme en la destinació;  digitalització de les empreses turístiques: governança pública i el seu accés a la tecnologia.

La distribució del pressupost per a l’any 2022, per import aproximat de 75 milions euros va dirigit a la destinació turística urbana i rural.

Les tipologies i les inversions mínimes de les qual són :

 • Espais naturals: xarxa natura 2000 - zones zec i zepa; parcs naturals i reserves naturals; reserves de la biosfera ≧ 1 milió €
 • Territoris rurals amb identitat turística ≧ 1 milió €
 • Destinacions urbanes ≧ 2 milions €
 • Ciutats amb identitat turística ≧ 2 milions €
 • Destinacions rurals costaneres ≧ 1 milió €
 • Ciutat de Barcelona ≧ 10 milions € 

Cal recordar, que la prioritat del Pla Turístic Nacional d’Espanya 2022 serà el turisme enogastronòmic. Aquest Pla comptarà amb un pressupost específic, el qual està pendent la seva concreció.

Per a l’any 2023, dedicat a la destinació turística de sol i platja, el pressupost aproximat de 50 milions d’euros.

Les tipologies i inversions mínimes de les qual són:

 • Destinacions de sol i platja molt internacionalitzats ≧ 5 milions €
 • Destinacions de sol i platja mixtes/residencials ≧ 2 milions €