IniciActualitat › Pròrroga del contracte elèctric i actualit...

Pròrroga del contracte elèctric i actualització de preus de l’electricitat i gas pel 3r trimestre del 2024

14 juny de 2024

Tercera pròrroga del contracte elèctric

Ja és possible adherir-se a la tercera prorroga del contracte elèctric que s’iniciarà el proper 1 de juliol. Aquesta prorroga és per 12 mesos, però al seva vigència està condicionada a la formalització del nou contracte de subministrament elèctric que està en licitació i que un cop adjudicat substituirà l’actual. La previsió és disposar del nou contracte pel dia 1 d’octubre de 2024.

S’ha condicionat la vigència de la pròrroga al nou contracte, sense deixar esgotar els 12 mesos, per seguir garantint la seguretat jurídica del contracte que, a causa dels elevats preus de l’energia elèctrica dels primers anys del contracte, podríem superar el valor estimat del contracte en cas d’esgotar la totalitat dels 12 mesos. 

 

Actualització de preus de l’electricitat pel 3r trimestre del 2024

Després d’un segon trimestre de 2024 on els preus del contracte elèctric han estat els segons més baixos dels darrers 10 anys, l’actualització pel 3r trimestre és a l’alça incrementant-se totes les tarifes i períodes en gairebé 37 €/MWh. Aquests preus se situen lleugerament per sota dels preus del primer trimestre d’aquest any i confirmen velles estacionalitats segons les quals per primavera es disposa dels millors preus.

A continuació es publiquen els preus de baixa tensió del tercer trimestre del 2024 resultants de l’actualització.


Preus terme d’energia (€/MWh) del 3r trimestre del 2024

Tarifa *

P1

P2

P3

P4

P5

P6

2.0TD

176,791

124,456

96,451

 

 

 

3.0TD

150,645

132,382

118,263

111,253

102,510

93,769

 

Actualització de preus de gas natural pel 3r trimestre del 2024

Pel que fa a l’actualització de preus del gas pel 3r trimestre, també es produeix una alça dels preus, en aquest cas molt més modesta, situant-se en un increment de 8,52 €/MWh per les tarifes de baixa i alta pressió.

A continuació es relacionen els preus de baixa del gas del tercer trimestre del 2024 resultants de l’actualització.
 

Tarifa BAIXA PRESSIÓ *

Interval de consum

Terme variable (€/MWh)

RL.1

Fins a 5.000 kWh

59,113

RL.2

De 5.000 a 15.000 kWh

56,141

RL.3

De 15.000 a 50.000 kWh

53,421

RL.4

De 50.000 a 100.000 kWh

55,879

RLTB.5

De 100.000 a 300.000 kWh

54,937

RLTB.6

De 300.000 a 1.500.000 kWh

48,727

 

Nou contracte de subministrament d’electricitat en règim d’autoconsum

Paral·lelament a l'aprovació de la a pròrroga del contracte elèctric, ja han estat adjudicats el quatre lots provincials de subministrament elèctric en modalitat d’autoconsum amb compensació d’excedents. En aquests moments estem a l’espera de formalitzar el nous contractes, moment en el qual es podran ja adherir els CUPS als diferents lots. Els lots de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona han estat adjudicats a la mateixa empresa que hi havia fins ara, Electra Caldense, mentre que el lot de la província de Lleida s’ha adjudicat a una nova empresa, Atlas energia Comercial.