IniciActualitat › Prorroguem el contracte de subministrament e...

Prorroguem el contracte de subministrament elèctric actual i tenim nou acord marc de subministrament d’energia elèctrica per al 2021

20 novembre de 2020

El proper 31 de desembre del 2020 finalitza el contracte actual de subministrament elèctric (Expedient 2015.05-D2) al qual estan adherits més de 900 entitats locals de Catalunya. Per aquest moiu, hem prorrogat el contracte elèctric actual fins al 30 de juny de 2021.
 
El 12 de desembre de 2019 es va iniciar l’expedient del nou acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03) que ha de substituir l’actual. El passat mes d’octubre es va adjudicar la selecció d’empreses d’aquest acord marc i durant aquest mes de novembre està previst celebrar la subhasta del contracte derivat per conèixer els nous adjudicataris dels lots de subministrament d’energia elèctrica en baixa i alta tensió.

Amb l’objectiu de minimitzar les possibles incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles, així com també les afectacions en matèria de contractació pública ocasionades per la COVID-19, s’ha considerat adequat procedir a la pròrroga excepcional prevista en els plecs de l’Acord marc i del contracte derivat actual, per un període addicional de sis mesos.
 
Els preus a aplicar durant aquest període de sis mesos (des de l’1 de gener al 30 de juny de 2021) són els que resulten d’aplicar l’actualització prevista en els plecs i, fets els càlculs, n’ha resultat una disminució del terme d’energia en 10,44 €/MWh per a tots els períodes de totes les tarifes, tant siguin d’alta com baixa tensió. Hem avaluat que aquesta disminució del preu tindrà una afectació mitja, a la baixa, d’un 7 o 8 % de la factura elèctrica durant aquests primers sis mesos del 2021.
 
Paral·lelament seguim amb l’expedient del nou acord marc que esperem adjudicar a inicis del 2021 i que serà d’aplicació un cop finalitzada aquesta pròrroga de sis mesos. És a dir l’1 de juliol de 2021.
 
Amb la pròrroga del contracte donarem temps perquè les entitats locals pugueu prendre l’acord d’adhesió al nou acord marc i les empreses adjudicatàries també disposaran del temps suficient per traspassar al nou contracte els més de 33.000 CUPS que actualment el conformen. En cas que no vulguin prorrogar el contracte actual, les entitats localls disposen d’un termini màxim de 20 dies per fer-nos-ho saber.

Des de l’ACM treballem perquè la despesa energètica sigui la més ajustada possible. Per aquesta raó, a més de vetllar pel preu de l’electricitat, del gas natural i del biocombustible (pèl·let i estella), licitem serveis que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica. Aquest és el cas de l’acord de  subministrament i instal·lació de llumeneres en tecnologia LED  adjudicat fa gairebé dos anys i que està previst prorrogar per un any més i incrementar els més de 130 municipis que en aquest temps han fet més eficient l’enllumenat públic aconseguint reduir el consum i, conseqüentment. la despesa elèctrica.

Podeu ampliar informació a l'APARTAT D'ELECTRICITAT