IniciActualitat › Tercera prorroga del contracte de l’acord ...

Tercera prorroga del contracte de l’acord marc de subministrament de gas natural

07 juliol de 2021

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha prorrogat per un any més el contracte de subministrament de gas natural, que a dia d’avui incorpora el consum de gas de 312 entitats locals (218 ajuntaments, 7 consells comarcals, 4 diputacions i 83 ens dependents).

La tercera i darrera pròrroga del contracte de subministrament tindrà una vigència de 12 mesos més, des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022. Per a tots aquells ens locals que vulguin renovar l’acord d’adhesió es disposa del model d’adhesió a la tercera pròrroga del contracte que podran passar a la seva aprovació per ple, junta o decret. Per tal de contractar el servei caldrà, a més de prendre l’acord d’adhesió, complimentar el formulari d’ens local i el de CUPS, i si es contracta per primera vegada serà necessari també adjuntar la darrera factura de cada CUPS. Tota aquesta documentació està a disposició a la nostra pàgina web:

APARTAT SUBMNISTRAMENT GAS NATURAL

 

En cas que algun ens local prefereixi no renovar el contracte, caldrà que ho comuniqui a l’Associació Catalana de Municipis dins del període de 20 dies a comptar des de la recepció d’aquest correu. Rebuda aquesta comunicació l’ACM ho farà saber a l’empresa adjudicatària.

L’actualització de preus del contracte de subministrament de gas natural és trimestral i està referenciat al preu del Brent dels darrers sis mesos i al tipus de canvi euro/dolar.

Per a qualsevol aclariment o comunicació podeu adreçar-vos a centraldecompres@acm.cat  o bé al telèfon 934 961 616 extensió 222.